Sökväg

Solvit underlättar för företag genom att lösa rättsliga problem

Augusti 2010

Svensk reningspump för simbassänger

Om företag stöter på problem i komplicerade internationella situationer kan de vända sig till Solvitnätverket för att få hjälp. På så sätt fick en svensk tillverkare av reningsutrustning för simbassänger tillstånd att fortsätta att sälja sina produkter i Frankrike trots att de till att börja med hade förbjudits.

En svensk tillverkare av flyttbara reningspumpar för simbassänger vägrades tillgång till den franska marknaden. Pumparnas maxspänning på 12 volt växelström när det finns folk i bassängen uppfyller kraven enligt EU:s standarder men enligt de franska reglerna gäller denna spänning oavsett om det finns folk i bassängen eller om den är tom. Det svenska företaget kontaktade Solvit för att klargöra situationen eftersom reglerna inte var entydiga.

Solvit konstaterade att de franska reglerna bara gällde fasta pumpar medan de aktuella pumparna från det svenska företaget var flyttbara och skulle användas när det inte fanns folk i vattnet. Tack vare detta klargörande från Solvit fick det svenska företaget tillstånd att fortsätta att sälja sina produkter i Frankrike.

Det tog femton veckor att lösa ärendet. I vanliga fall är Solvits målsättning att behandla ärenden inom bara tio veckor så att företag inte ska förlora ekonomiskt på grund av långa väntetider eller utdragna domstolsförfaranden.

Alla europeiska företag har rätt att sälja sina tjänster och produkter i andra EU-länder. De komplicerade reglerna och bestämmelserna försvårar ibland det dagliga affärslivet. Solvit är en kostnadsfri kontakttjänst för européer som vill fråga om eller klaga på EU-lagstiftningen. Om nationella eller lokala myndigheter har begått ett misstag eller är ovetande om vad EU-lagstiftningen säger kan Solvit pröva ärendet. Det finns 30 Solvitcenter i Europa för att hjälpa företag som anser att de har behandlats orättvist enligt principerna för den inre marknaden.

Mer information:

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 13/03/2014 | Till början