Navigačný riadok

Riešením legislatívnych problémov uľahčuje sieť SOLVIT podnikom život

August 2010

Švédske čerpadlo na čistenie bazénov

Ak podniky v zložitej medzinárodnej situácii narazia na problémy, môžu požiadať o pomoc sieť SOLVIT. Presne takto získal švédsky výrobca zariadení na čistenie bazénov povolenie umožňujúce pokračovať v predaji svojich výrobkov vo Francúzsku i napriek pôvodnému zákazu.

Francúzsko zakázalo prístup na svoje trhy pre prenosné čerpadlá na čistenie bazénov vyrábané touto švédskou spoločnosťou. Maximálne napätie čerpadiel – 12 V striedavého prúdu počas prítomnosti ľudí vo vode – bolo v súlade s predpismi EÚ, ale Francúzsko tvrdilo, že toto napätie pôsobilo keď boli v bazéne ľudia, aj keď bol bazén prázdny. Švédska firma sa spojila so sieťou SOLVIT a vysvetlila situáciu, pretože pravidlá neboli jednoznačné.

Sieť SOLVIT sa uistila, že francúzsky predpis sa vzťahuje len na neprenosné zariadenia, pričom predmetné zariadenia švédskej spoločnosti boli prenosné a určené na použitie, keď sa vo vode nikto nenachádzal. Švédska spoločnosť vďaka tomuto objasneniu, ktoré poskytla sieť SOLVIT, získala povolenie pokračovať v predaji vo Francúzsku.

Vyriešenie prípadu trvalo 15 týždňov, sieť SOLVIT však zvyčajne vybaví obchodné prípady už za 10 týždňov tak, aby podnikom nevznikli finančné straty v dôsledku dlhých čakacích lehôt alebo súdnych konaní.

Všetky európske podniky majú právo predávať svoje služby a výrobky v ostatných krajinách EÚ. Zložité pravidlá a nariadenia niekedy sťažujú bežné podnikanie. Sieť SOLVIT je bezplatná kontaktná služba pre Európanov, ktorí sa chcú opýtať, prípadne posťažovať na európske právne predpisy. Ak sa vnútroštátne alebo miestne orgány dopustili chyby alebo si neuvedomujú, čo hovorí európske právo, sieť SOLVIT prípad vyšetrí. V Európe je 30 centier siete SOLVIT, čo pomáhajú podnikom, ktoré majú pocit, že sa s nimi nezaobchádza spravodlivo v súlade so zásadami vnútorného trhu. 

Ďalšie informácie:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 13/03/2014 | Na začiatok