Ścieżka nawigacji

SOLVIT ułatwia życie przedsiębiorstwom poprzez rozwiązywanie problemów prawnych

Sierpień 2010 r.

Szwedzka pompa do czyszczenia basenów

Przedsiębiorstwa, które napotykają problemy w złożonych sytuacjach międzynarodowych, mogą zwrócić się do sieci SOLVIT po pomoc. W ten sposób szwedzki producent sprzętu do czyszczenia basenów zdobył pozwolenie na kontynuowanie sprzedaży swoich produktów we Francji pomimo wcześniejszego zakazu.

Francja odmówiła dostępu do swojego rynku szwedzkiemu producentowi przenośnych pomp do czyszczenia basenów. Pompy te były zgodne z przepisami europejskimi, według których zasilanie nie może przekroczyć 12 V, w przypadku gdy ludzie przebywają w basenie. Tymczasem według francuskiego stanowiska pompy nie powinny przekraczać takiego napięcia niezależnie od tego, czy ludzie przebywają w basenie czy nie. Szwedzka firma skontaktowała się z siecią SOLVIT w celu wyjaśnienia sytuacji, gdyż przepisy wydawały się być nieprecyzyjne.

SOLVIT ustalił, że francuskie przepisy mają zastosowanie jedynie do pomp montowanych na stałe, tymczasem przedmiotowe pompy szwedzkiej firmy są przenośne i nie są stosowane, gdy w basenie przebywają ludzie. Dzięki tym ustaleniom szwedzka firma uzyskała pozwolenie na sprzedaż we Francji.

Rozwiązanie tej sprawy trwało 15 tygodni, jednak zazwyczaj SOLVIT ma na celu realizację spraw przedsiębiorstw w czasie zaledwie 10 tygodni, tak aby nie ponosiły one strat finansowych na skutek długich okresów oczekiwania lub postępowań sądowych.

Wszystkie europejskie przedsiębiorstwa mają prawo sprzedawać swoje produkty i usługi w innych krajach Unii Europejskiej. Skomplikowane przepisy i regulacje czasami utrudniają prowadzenie normalnej działalności. SOLVIT to bezpłatna służba kontaktowa dla Europejczyków, którzy chcieliby uzyskać informacje lub złożyć skargę na europejskie prawodawstwo. Jeżeli krajowe lub lokalne władze popełniły błąd lub nie są świadome przepisów europejskiego prawa, SOLVIT zbada sprawę. SOLVIT posiada w Europie 30 ośrodków, świadczących pomoc przedsiębiorstwom, które uważają, że nie są równo traktowane zgodnie z zasadami wewnętrznego rynku.

Więcej informacji:

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 13/03/2014 | Początek strony