Navigācijas ceļš

SOLVIT uzņēmumu dzīvi padara vieglāku, risinot ar likumdošanu saistītas problēmas.

2010. gada augusts

Zviedrijā ražoti peldbaseinu tīrīšanai paredzēti sūkņi

Ja uzņēmumi sarežģītās starptautiskās situācijās saskaras ar kādām problēmām, tie var vērsties pēc palīdzības SOLVIT tīklā. Tieši tādā veidā kāds peldbaseinu tīrīšanai paredzētu iekārtu ražotājs no Zviedrijas ieguva atļauju turpināt savu produktu tirdzniecību Francijā, lai gan sākotnēji tas tika aizliegts.

Zviedrijas uzņēmumā ražotos peldbaseinu tīrīšanai paredzētos pārnēsājamos sūkņus Francijā neļāva pārdot. Sūkņa maksimālā voltāža 12V AC laikā, kad baseinā atrodas cilvēki, atbilst ES prasībām, taču Francijas noteikumos bija norādīts, ka maksimālās voltāžas ierobežojums ir spēkā arī tad, kad baseinā cilvēku nav. Zviedrijas uzņēmums vērsās SOLVIT tīklā, lai noskaidrotu šo situāciju, jo noteikumi vairs nebija skaidri.

SOLVIT noskaidroja, ka Francijas noteikumi attiecas tikai uz sūkņiem, kas nav pārnēsājami, savukārt Zviedrijas uzņēmuma ražotās iekārtas ir pārnēsājamas un tās nedrīkst lietot laikā, kad baseinā ir cilvēki. Pateicoties šai SOLVIT sniegtajai informācijai, Zviedrijas uzņēmums saņēma atļauju turpināt produktu pārdošanu Francijā.

Risinājums tika rasts 15 nedēļu laikā, taču parasti SOLVIT cenšas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas atrisināt jau 10 nedēļu laikā, lai uzņēmumiem pārāk ilgās gaidīšanas vai tiesas prāvu dēļ nerastos finansiāli zaudējumi.

Visiem ES uzņēmumiem ir tiesības pārdot savus produktus un pakalpojumus citās ES dalībvalstīs. Sarežģītie noteikumi un priekšraksti reizēm apgrūtina uzņēmumu ikdienas dzīvi. SOLVIT ir bezmaksas tīkls, kurā var vērsties Eiropas iedzīvotāji, kas vēlas uzdot jautājumus vai sūdzēties par Eiropas tiesību aktiem. Ja valstu vai vietējās varas iestādes ir pieļāvušas kļūdu vai nav informētas par Eiropas tiesību aktu noteikumiem attiecīgajā gadījumā, SOLVIT šo lietu izskatīs. Eiropā ir izveidoti 30 SOLVIT centri, lai palīdzētu uzņēmumiem, kuri saskārušies ar negodīgu attieksmi, kas ir pretrunā iekšējā tirgus principiem.

Sīkāka informācija:

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 13/03/2014 | Lapas sākums