Navigatsioonitee

SOLVIT muudab seadusandlike probleemide lahendamisega ettevõtete elu lihtsamaks

August 2010

Rootsi basseinipuhastuspump

Kui ettevõtetel tekib keerulistes rahvusvahelistes oludes probleeme, võivad nad abi saamiseks pöörduda võrgustiku SOLVIT poole. Nii sai Rootsi basseinipuhastusseadmete valmistaja loa jätkata vaatamata algsele keelule oma toodete müüki Prantsusmaal.

Prantsusmaa oli keelanud Rootsi ettevõttes valmistatud kaasaskantavate basseinipumpade juurdepääsu oma turgudele. Kuigi pumba vahelduvvoolu maksimaalpinge (12 volti inimeste basseinisoleku ajal) vastas ELi nõuetele, sätestasid Prantsusmaal kehtivad eeskirjad maksimumpinge sõltumata sellest, kas inimesed on basseinis või mitte. Kuna eeskirjad polnud enam selgelt piiritletud, pöördus Rootsi ettevõte olukorra lahendamiseks SOLVITi poole.

SOLVIT tegi kindlaks, et Prantsusmaal kehtivad eeskirjad hõlmavad ainult statsionaarseid pumpasid, aga rootsi tootja pumbad on kaasaskantavad ning neid inimeste basseinisoleku ajal ei kasutata. Tänu SOLVITilt saadud selgitusele sai Rootsi ettevõte loa jätkata oma toodete müüki Prantsusmaal.

Juhtumi lahendamiseks kulus 15 nädalat, kuid tavaliselt püüab SOLVIT menetleda ettevõtete probleeme 10 nädala jooksul, et ettevõtted ei peaks pikaleveninud ooteaegade või kohtuasjade tõttu rahalist kahju kandma.

Kõigil Euroopa ettevõtetel on õigus müüa oma teenuseid ja tooteid teistes ELi liikmesriikides. Mõnikord muudavad keerulised eeskirjad ja õigusnormid igapäevase äri raskeks. SOLVIT on tasuta kontaktteenus eurooplastele, kes soovivad küsida ja/või esitada kaebust Euroopa õigusaktide kohta. Kui riiklikud või kohalikud ametiasutused on teinud vea või pole teadlikud Euroopa õigusaktidest, hakkab juhtumit uurima SOLVIT. Euroopas on 30 SOLVITi keskust, kust saavad abi ettevõtted, kes tunnevad, et neid pole lähtuvalt siseturu põhimõtetest koheldud õiglaselt.

Lisateave:

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 13/03/2014 | Üles