Διαδρομή πλοήγησης

Το SOLVIT διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην επίλυση νομικών διαφορών

Αύγουστος 2010

Σουηδική αντλία καθαρισμού πισίνας

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα διεθνούς χαρακτήρα, μπορεί να προσφύγει στο δίκτυο SOLVIT. Με αυτόν τον τρόπο, μία σουηδική εταιρεία μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας κατάφερε να λάβει την άδεια να συνεχίσει να πωλεί τα προϊόντα της στη Γαλλία, παρά την αρχική απαγόρευση.

Η Γαλλία είχε αρνηθεί την πρόσβαση στην αγορά της σε μια σουηδική εταιρεία φορητών αντλιών πισίνας. Τα 12V AC της μέγιστης τάσης της αντλίας κατά την παρουσία ανθρώπων στην πισίνα ήταν σύμμορφα με τους κανόνες της ΕΕ, αλλά η Γαλλία υποστήριξε ότι αυτή η τάση ίσχυε είτε όταν υπάρχουν άνθρωποι στην πισίνα, είτε όταν είναι άδεια. Η σουηδική εταιρεία ήρθε σε επαφή με το SOLVIT για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση, καθώς η νομοθεσία δεν ήταν πλέον ξεκάθαρη.

Το SOLVIT διαπίστωσε ότι η γαλλική νομοθεσία ίσχυε μόνο για τις σταθερές αντλίες, ενώ οι αντίστοιχες αντλίες της σουηδικής εταιρείας ήταν φορητές και προορίζονταν για χρήση όταν δεν ήταν κανείς στο νερό. Χάρη σε αυτή τη διευκρίνιση από το SOLVIT, η σουηδική εταιρεία απέκτησε την άδεια, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στη Γαλλία.

Για την επίλυση της διαφοράς χρειάστηκαν 15 εβδομάδες, συνήθως όμως το SOLVIT στοχεύει στη διεκπεραίωση των υποθέσεων των επιχειρήσεων σε μόλις 10 εβδομάδες, ώστε οι επιχειρήσεις να μην υφίστανται οικονομική ζημία ως συνέπεια παρατεταμένης αναμονής ή δικαστικών προσφυγών.

Όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσειςέχουν δικαίωμα να διαθέτουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι περίπλοκοι νόμοι και κανονισμοί μερικές φορές δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Το SOLVIT είναι μια δωρεάν υπηρεσία, όπου μπορούν να προσφεύγουν οι Ευρωπαίοι που επιθυμούν να ενημερωθούν ή να προβούν σε καταγγελία σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν οι εθνικές ή τοπικές αρχές έχουν εφαρμόσει εσφαλμένα ή αγνοούν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το SOLVIT θα εξετάσει την υπόθεση. Στην Ευρώπη υπάρχουν 30 κέντρα SOLVIT, για την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις που θεωρούν ότι η μεταχείρισή τους δεν συνάδει με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες:

Όλα τα παραδείγματα επιτυχίας

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2014 | Αρχή σελίδας