Cesta

SOLVIT řeší legislativní problémy, a ulehčuje tak život podnikům.

srpen 2010

Švédské čisticí bazénové čerpadlo

Potýká‑li se podnik se složitou situací v mezinárodním kontextu, může se obrátit na síť SOLVIT se žádostí o pomoc. Právě tak získal švédský výrobce čisticího bazénového systému navzdory původnímu zákazu povolení nadále prodávat své výrobky ve Francii.

Francie nepovolila přístup na svůj vnitřní trh švédské firmě vyrábějící přenosná bazénová čerpadla. Maximální napětí střídavého proudu, při přítomnosti lidí v bazénu, dosahovalo 12 V, což je v souladu s předpisy EU. Francie nicméně trvala na tom, že napětí se vztahuje rovněž ke stavu, kdy je bazén prázdný. Švédská společnost se obrátila na SOLVIT se žádostí o vyřešení problému, neboť pro nastalou situaci již nebyly předpisy jasně dány.

SOLVIT zjistil, že francouzské nařízení se týká pouze nepřenosných čerpadel, zatímco příslušná čerpadla švédské firmy jsou přenosná a určená k použití tehdy, kdy v bazénu nejsou žádní lidé. Díky tomuto vyjasnění poskytnutému SOLVITem získala švédská firma povolení i nadále prodávat svůj výrobek na francouzském trhu.

Vyřešit tento případ trvalo 15 týdnů, avšak SOLVIT se obvykle snaží zpracovat obchodní případy do 10 týdnů, aby podniky v důsledku protahovaných čekacích lhůt či soudních případů nepřicházely o finanční zisk.

Všechny evropské podniky mají právo prodávat své služby a produkty v ostatních zemích EU. Složité předpisy a nařízení někdy společnostem značně komplikují běžné fungování. SOLVIT poskytuje bezplatné poradenské služby evropským občanům, kteří potřebují informace ohledně evropské legislativy a/nebo chtějí v dané oblasti vznést stížnost. Pokud se národní či místní orgány zmýlily, popř. neznají přesně obsah evropského práva, SOLVIT případ prošetří. Po celé Evropě je rozmístěno 30 center SOLVIT, jež pomáhají podnikům, které se domnívají, že v rozporu s principy vnitřního trhu se jim dostalo nespravedlivého zacházení.

Více informací:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 13/03/2014 | Začátek stránky