Навигационна пътека

СОЛВИТ прави живота на предприятията по-лесен, като разрешава законодателни проблеми

август 2010 г.

Шведска помпа за почистване на басейни

Ако предприятията се сблъскат с проблеми в сложни международни ситуации, те могат да се обърнат за помощ към мрежата СОЛВИТ. Така шведският производител на оборудване за почистване на басейни получи разрешение да продължи да продава своите продукти във Франция, въпреки първоначална забрана за това.

Франция отказва достъп до своите пазари за портативни помпи за басейни на шведска фирма. Максималното напрежение на помпите от 12 волта променлив ток при наличие на хора във водата било в съответствие с правилата на ЕС, но Франция заявила, че това напрежение се отнася както за случаите, когато в басейна има хора, така и когато басейнът е празен. Шведската фирма се свързала със СОЛВИТ, за да разясни ситуацията, тъй като правилата вече не били съвсем ясни.

СОЛВИТ установява, че френското правило се прилага само за фиксирани помпи, докато съответните помпи на шведската фирма са портативни и се използват, когато на практика никой не се намира във водата. Благодарение на това разяснение от СОЛВИТ шведската фирма получи разрешение да продължи да продава във Франция.

Разрешаването на случая отнело 15 седмици, но обикновено СОЛВИТ се стреми да обработва бизнес казусите в рамките на 10 седмици, за да може предприятията да не търпят финансови загуби в резултат от удължени периоди на изчакване или съдебни дела.

Всички европейски предприятия имат право да продават своите услуги и продукти в други държави от ЕС. Комплексните правила и наредби понякога усложняват стопанския живот. СОЛВИТ представлява безплатна услуга за европейци, които желаят да зададат въпрос и/или да направят оплакване по отношение на европейско законодателство. Ако национални или местни органи направят грешка или не са осведомени за съдържанието на европейското законодателство, СОЛВИТ ще провери случая. В Европа съществуват 30 центъра на СОЛВИТ, които помагат на предприятия, които считат, че са били третирани несправедливо спрямо принципите на вътрешния пазар.

За повече информация:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 13/03/2014 | Начало на страницата