Navigačný riadok

Nuriina tanečná škola sa stala realitou vďaka mikropôžičke

Apríl 2010

Sen Nurie Venturovej o vlastnej tanečnej škole v Barcelone sa splnil vďaka mikropôžičke. „Bez mikropôžičky by som školu nemohla otvoriť. Škola mi zaručuje stabilitu, je to moja budúcnosť.“

Nuria Venturová je choreografka, umelecká režisérka, tanečnica flamenca a moderných tancov, ako aj riaditeľka a profesorka tanečnej školy. Jej plán na otvorenie vlastnej tanečnej školy sa mohol uskutočniť v roku 2007 vďaka mikropôžičke s podporou z EÚ vo výške 25 000 €, ktorá jej umožnila prenajať si priestory a zrenovovať ich podľa požiadaviek činnosti školy.

Pôvodne mala 20 študentov, ale ich počet sa v posledných dvoch rokoch zvýšil až na 60. „Chcela by som, aby moja škola bola najlepšou tanečnou školou v tomto regióne, aby sa s ňou spájali najlepší odborníci v tejto oblasti. A ešte by som chcela, aby mala čoraz viac študentov.“ Nuriina škola vytvára aj pracovné miesta: v súčasnosti má 10 zamestnancov na polovičný úväzok.

„Získať mikropôžičku nebolo ťažké: predložila som plán s mojím životopisom a plán vyhodnotili ako životaschopný. Zároveň som mala jasný podnikateľský nápad s príslušnou odbornou prípravou, tak ma vybrali.“

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie na roky 2007 – 2013 ponúka možnosti záruk mikropôžičiek prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré spravuje Európsky investičný fondEnglish. EIF prostredníctvom „záručného nástroja zo skupiny mikropôžičiek pre MSP“ ručí organizáciám poskytujúcim mikroúvery za pôžičky do výšky 25 000 €, ktoré boli poskytnuté mikropodnikom (podnikom s maximálne 9 zamestnancami).

Vďaka mikropôžičke s krytím z EÚ majú mnohí európski podnikatelia príležitosť založiť alebo rozvíjať malý podnik. MicroBank – sociálna banka španielskej banky La Caixa – poskytuje mikropôžičky zaručené európskymi programami ľuďom, ktorí nemôžu získať úver z inej banky. Znevýhodnení ľudia takto dostanú príležitosť rozvíjať sa, vytvárať ďalšie pracovné miesta a zvyšovať výrobu.

Ďalšie informácie:

 • Mikropodniky nájdu podrobné informácie o finančných sprostredkovateľoch, ktorí môžu ponúkať úvery v rámci skupiny mikropôžičiek na internetovej stránke Access2finance
 • Ďalšie informácie o politických iniciatívach Komisie v oblasti mikropôžičiek.DeutschEnglishfrançais

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 04/02/2014 | Na začiatok