Ścieżka nawigacji

Dzięki mikropożyczce szkoła tańca Nurii stała się faktem

Kwiecień 2010

Marzenie Nurii Ventury o otwarciu własnej szkoły tańca w Barcelonie spełniło się dzięki mikrokredytowi. - Bez mikrokredytu nie byłabym w stanie otworzyć szkoły: ta szkoła zapewnia mi stabilność, to moja przyszłość.

Nuria Ventura jest choreografem, dyrektorem artystycznym, tańczy flamenco i taniec współczesny, a także pełni funkcję dyrektora i nauczycielki tańca w szkole tańca. Jej plan otwarcia własnej szkoły tańca przybrał realną postać w roku 2007 dzięki mikrokredytowi w kwocie 25 tys. euro uzyskanemu dzięki wsparciu UE, który umożliwił jej wynajęcie i remont lokalu przeznaczonego na działalność szkoły.

Początkowo szkoła liczyła 20 uczniów, ale w okresie niecałych dwóch lat liczba ta wzrosła do 60 osób. - Chciałabym, aby ta szkoła stała się czołową instytucją tego typu w regionie, aby kojarzyła się z najlepszymi zawodowcami w tej dziedzinie. Chciałabym także, aby liczba naszych uczniów jeszcze wzrosła. Szkoła Nurii generuje również nowe miejsca pracy: w chwili obecnej zatrudnia 10 pracowników na niepełny etat.

- Uzyskanie mikrokredytu było łatwe: przedstawiłam swój plan wraz ze swoim życiorysem i został on uznany za mający szanse powodzenia. Zostałam wybrana również dlatego, że miałam oczywisty pomysł na własną firmę powiązany ze szkoleniem zawodowym.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 oferuje gwarancje mikrokredytów za pośrednictwem instrumentów finansowych obsługiwanych w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego English. W ramach opcji „Gwarancje mikrokredytów” systemu poręczeń dla MŚP EFI udziela gwarancji na rzecz organizacji mikrokredytowych na pożyczki do kwoty 25 tys. euro dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do dziewięciu pracowników).

Dzięki mikrokredytom wspieranym przez UE wielu przedsiębiorców w Europie otrzymało okazję założenia lub rozwinięcia małego przedsiębiorstwa. MicroBank, bank społeczny hiszpańskiego banku La Caixa, udziela gwarantowanych przez programy unijne mikrokredytów osobom, które nie mogą uzyskać pożyczek w innych bankach. W ten sposób osoby w mniej korzystnej sytuacji mają szansę rozwijać się, a także tworzyć nowe miejsca pracy i zwiększać produkcję.

Więcej informacji:

 • Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat pośredników finansowych, oferujących pożyczki w ramach opcji mikrokredytowania na stronie internetowej Access2finance;
 • Dalsze informacje na temat inicjatyw Komisji w zakresie polityki w sprawie mikrokredytowaniaDeutschEnglishfrançais

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 04/02/2014 | Początek strony