Navigācijas ceļš

Nurijas izsapņotā deju skola kļūst par īstenību ar mikroaizdevuma palīdzību

2010. gada aprīlis  

Nurijas Venturas sapnis par deju skolas atvēršanu Barselonā piepildījās, pateicoties tieši mikrokredītam. „Ja nebūtu saņēmusi šo mikrokredītu, es nevarētu atvērt skolu, — tā sniedz man stabilitātes sajūtu, tā ir mana nākotne.”

Nurija Ventura ir horeogrāfe, mākslinieciskā vadītāja, flamenko dejotāja, moderno deju dejotāja, kā arī deju skolas direktore un pasniedzēja. Viņas plāns atvērt pašai savu deju skolu īstenojās 2007. gadā, saņemot ES atbalstītu mikrokredītu 25 000 eiro apmērā, kas deva Nurijai iespēju nomāt telpas skolas vajadzībām un arī tās atjaunot.

Sākumā skolā bija 20 audzēkņu, bet nepilnu divu gadu laikā to skaits ir pieaudzis jau līdz 60. „Es vēlētos, lai šī skola kļūtu par vadošo deju skolu reģionā un tiktu saistīta ar labākajiem profesionāļiem šajā jomā. Un, protams, vēlētos arī piesaistīt aizvien vairāk un vairāk audzēkņu.” Nurijas skolā ir izveidotas arī jaunas darbavietas — pašlaik tajā strādā 10 pusslodzes darbinieki.

„Nebija nekādu grūtību saņemt mikrokredītu — iesniedzu savu plānu, kam pievienoju CV, un kredīta piešķīrējiem šis plāns šķita dzīvotspējīgs. Man bija arī skaidra uzņēmējdarbības ideja ar tai piemērotu profesionālo apmācību, tādēļ viņi mani izvēlējās.”

2007.–2013. gada Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā paredzētas mikrokredītu garantiju iespējas ar tādu finanšu instrumentu palīdzību, kurus pārvalda Eiropas Investīciju fondsEnglish. Saskaņā ar „MVU garantiju mehānisma mikrokredītu daļas” instrumentu EIF nodrošina mikrokredītu organizācijām aizdevumu garantijas līdz 25 000 eiro lieliem aizdevumiem, kurus piešķir mikrouzņēmumiem (ne vairāk kā 9 darbinieki).

Pateicoties ES atbalstītiem mikrokredītiem, daudziem uzņēmējiem Eiropā ir iespēja izveidot vai arī attīstīt mazo uzņēmumu. MicroBank, kas ir Spānijas bankas La Caixa sociālā banka, izsniedz ES programmu garantētos mikrokredītus tiem ļaudīm, kuri nevar saņemt aizdevumu kādā citā bankā. Tādā veidā arī cilvēki ar mazākām priekšrocībām gūst iespēju pilnveidei, jaunu darbavietu radīšanai un ražīguma paaugstināšanai.

Plašāka informācija

 • Tīmekļa vietnē Access2finance mikrouzņēmumi var rast sīkāku informāciju par finanšu starpniekiem, kuri piedāvā aizdevumus no mikrokredītu daļas
 • Plašāka informācija par Kopienas politikas iniciatīvām mikrokredītu jomāDeutschEnglishfrançais

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 04/02/2014 | Lapas sākums