Навигационна пътека

Школата по танци на Нурия - реалност, благодарение на микрокредит

Април 2010 г.

Мечтата на Нурия Вентура да отвори своя собствена школа по танци в Барселона се сбъдна, благодарение на микрокредит. „Без микрокредитът аз нямаше да мога да отворя школата: школата ми осигурява стабилност, тя е моето бъдеще“.

Нурия Вентура е хореограф, художествен директор, фламенко танцьорка, танцьорка на съвременни танци, както и директор и преподавател в школа по танци. Нейният план за отваряне на собствена школа по танци се превърна в реалност през 2007 г., благодарение на подкрепен от ЕС микрокредит на стойност 25 000 евро, който й позволи да наеме помещенията и да ги реновира за целите на дейността на школата.

Първоначално учениците бяха 20, но броят им нарасна до 60 за по-малко от две години. „Бих искала школата да стане водеща в региона, да се свързва с най-добрите професионалисти в областта. Освен това бих искала да видя, че броят на учениците се увеличава“. Школата на Нурия също така създава заетост: в момента тя има 10 служители на непълно работно време.

„Получаването на микрокредита беше лесно: представих плана си и своята автобиография, и те счетоха плана за осъществим. Освен това, аз имах ясна бизнес идея със свързано професионално обучение и така бях избрана“.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации 2007—2013 г. предлага възможности за гаранции за микрокредитиране чрез финансови инструменти, управлявани от Европейския инвестиционен фондEnglish. Чрез инструмента „Прозорец за средства за гарантиране на микрокредит на МСП“, ЕИФ предоставя кредитни гаранции на организации за микрокредитиране за кредити на стойност до 25 000 евро за микропредприятия (такива с до 9 (девет) служители).

Благодарение на микрокредитите, подкрепени от ЕС, много предприемачи в Европа получават възможност да започнат или да развият малък бизнес. MicroBank, социалната банка към испанската банка La Caixa, отпуска микрокредити, гарантирани по линия на програми на ЕС, на хора, които не могат да получат кредити от други банки. По този начин по-необлагодетелствани хора получават възможност да се развият, да създадат нови работни места и да увеличат производството.

Допълнителна информация:

  • Микропредприятията могат да намерят информация за финансови посредници, които могат да предложат кредити по линия на Прозореца за микрокредит на следната интернет страница: Access2finance
  • Допълнителна информация за политически инициативи на Комисията относно микрокредитиранетоDeutschEnglishfrançais

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 04/02/2014 | Начало на страницата