Навигационна пътека

Политика на ЕС за МСП

Малките и средни предприятия (МСП) играят важна роля за конкурентоспособността и динамиката на европейската икономика. За да им помогне да реализират своя потенциал за растеж, ЕС работи за популяризиране на предприемачеството и създаване на по-добра бизнес среда за малките предприятия.

Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Достъп до финансиране на ЕС
  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Предприятия и Индустрия“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 02/09/2013 | Начало на страницата