Διαδρομή πλοήγησης

Τομείς δραστηριότητας

Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας των ΜΜΕ, και οι πολιτικές της ΕΕ που απευθύνονται στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων ορισμένες φορές περιορίζονται στον εν λόγω κλάδο. Μάθετε περισσότερα για τον επιχειρηματικό κλάδο της επιλογής σας παρακάτω.

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2015 | Αρχή σελίδας