Навигационна пътека

Сектори на дейност

Към различните сектори на дейност, осъществявана от МСП, се прилагат различни правила, а политиките на ЕС, насочени към нуждите на малките предприятия, понякога са специфични за конкретния сектор. Научете повече за избрания от Вас промишлен отрасъл по-долу.

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 17/08/2015 | Начало на страницата