Навигационна пътека

Правила на пазара на ЕС

Извеждането на бизнеса отвъд националните граници означава навлизане на нови пазари и умножаване броя на потенциалните клиенти и бизнес възможности. Но наборът от правила, които трябва да се спазват, също се увеличава.

Запознайте се с правилата на пазара и използвайте пълния потенциал на пазара на ЕС!

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 30/03/2015 | Начало на страницата