Навигационна пътека

Дейност извън границите на ЕС

Много малки предприятия все още не желаят да поемат предизвикателството, свързано с навлизането на световните пазари. Различни програми по линия на ЕС, мрежи и източници на информация са налични в помощ на МСП за справяне с това предизвикателство.

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 17/11/2016 | Начало на страницата