Navigācijas ceļš

Inovācija, pētniecība un autortiesības

Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmumiem jāiet kopsolī ar jaunākajām tehnoloģijām un jāaizsargā savas inovatīvās idejas. Mazajiem uzņēmumiem ieguldījumi var izrādīties ļoti problemātisks jautājums. Tādēļ ir pieejams ES atbalsts, kas palīdz paaugstināt konkurētspēju un izmantot pieejamās iespējas.

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 18/11/2016 | Lapas sākums