Διαδρομή πλοήγησης

Καινοτομία, έρευνα και δικαιώματα δημιουργού

Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να προστατεύουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι σχετικές επενδύσεις μπορεί να αποτελούν τεράστια πρόκληση. Η ΕΕ προσφέρει υποστήριξη ώστε να τις βοηθήσει να συμβαδίσουν με τους ανταγωνιστές τους και να τις κατευθύνει προς τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 18/11/2016 | Αρχή σελίδας