Cesta

Inovace, výzkum a autorské právo

Pro zachování konkurenceschopnosti musí podniky držet krok s nejnovějším technologickým rozvojem a chránit své inovační nápady. Související investice však mohou pro malé firmy představovat obrovský problém. K dispozici je proto podpora EU, díky které mohou držet krok s konkurencí a která je nasměruje na dostupné možnosti.

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 18/11/2016 | Začátek stránky