Sökväg

Mänskliga resurser

Oavsett vilka rekryteringsbehov du har, läs igenom dessa resurser på nätet för information om de praktiska aspekterna och den rättsliga ramen med avseende på mänskliga resurser, lär dig om utbytes- och finansieringsprogrammen, hitta ny personal och sök kontaktpunkter.

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 18/11/2016 | Till början