Διαδρομή πλοήγησης

Ανθρώπινο δυναμικό

Ό,τι ανάγκες πρόσληψης προσωπικού κι αν έχετε, ανατρέξτε σε αυτές τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης για τις πρακτικές πτυχές και το νομικό πλαίσιο που αφορά στο ανθρώπινου δυναμικό, μάθετε για προγράμματα ανταλλαγών και χρηματοδότησης, εντοπίστε νέο προσωπικό και βρείτε σημεία επαφής.  

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 18/11/2016 | Αρχή σελίδας