Навигационна пътека

Човешки ресурси

Независимо от нуждите Ви за наемане на служители, направете справка с тези онлайн източници за информация относно практическите аспекти и законодателната рамка, свързана с човешките ресурси, информирайте се за програмите за обмен и финансиране, намерете нов персонал и центрове за контакт.

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 18/11/2016 | Начало на страницата