Navigācijas ceļš

Vide un uzņēmējdarbība

ES uzņēmumiem ir jāņem vērā vides aspekti, turklāt ne tikai tādēļ, lai ievērotu normatīvos aktus, bet arī lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi un saglabātu konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Kādi konkrēti noteikumi attiecas uz mazajiem uzņēmumiem un kāda veida atbalstu tie var saņemt, lai darbotos videi nekaitīgākā veidā?

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 26/03/2015 | Lapas sākums