Cesta

Životní prostředí a podnikání

Podniky v EU musí brát v úvahu ekologické aspekty nejen proto, aby dodržovaly předpisy, ale aby také expandovaly udržitelným způsobem a udržely si konkurenceschopnost na globálním trhu. Co přesně to znamená pro malé firmy a jakou podporu mohou získat pro to, aby byly vstřícnější k životnímu prostředí?

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 26/03/2015 | Začátek stránky