Навигационна пътека

Околната среда и бизнесът

Бизнесът в ЕС трябва да вземе под внимание екологичните аспекти, не само с цел съответствие с наредбата, но и за да израсне по устойчив начин и да остане конкурентоспособен на световния пазар. Какво точно включва това за малките предприятия и какъв тип подкрепа могат да получат, за да станат по-екологосъобразни?

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 26/03/2015 | Начало на страницата