Sökväg

Affärspartner

Partnerskap är en tillgång för entreprenörer. Det finns möjligheter att ingå ömsesidigt fördelaktiga partnerskap i den privata sektorn bland annat när det gäller produktionsavtal och gemensamma forskningsprojekt i hemlandet eller utomlands.

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 17/11/2016 | Till början