Διαδρομή πλοήγησης

Επιχειρηματικοί εταίροι

Οι συμπράξεις αποτελούν πλεονέκτημα για τους επιχειρηματίες. Οι δυνατότητες για αμοιβαίως επωφελείς συμπράξεις του ιδιωτικού τομέα κυμαίνονται από συμφωνίες παραγωγής έως κοινά ερευνητικά έργα, είτε στην επικράτεια μιας χώρας είτε στο εξωτερικό.  

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2016 | Αρχή σελίδας