Навигационна пътека

Бизнес партньори

Партньорствата са предимство за предприемачите. Възможностите за взаимно изгодни партньорства в частния сектор варират от споразумения за производство до съвместни научноизследователски проекти на национално или общоевропейско равнище.

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 17/11/2016 | Начало на страницата