Navigačný riadok

Európsky portál pre malých podnikateľov

Čo môže EÚ urobiť pre vaše podnikanie? Môže pomôcť získať financie, partnerov, preniknúť do zahraničia.
Na tomto portáli sú zhromaždené všetky informácie, ktoré EÚ poskytuje o MSP a pre ne, počínajúc praktickým poradenstvom až po politické záležitosti.

Úspešný príbeh mesiaca 

Soci��lne inov��cie v Taliansku menia nechcen�� textil na pracovn�� miesta

��ena v obchode s oble��en��m dr���� v ruke s��cedu��kou s n��pisom ���Quid��� �� euronews 2015 ��

Pracovit�� skupina inovat��vnych Talianov vyr��ba z textiln��ch zvy��kov hotov�� ��t��lov�� oble��enie, v��aka ��omu sa vytv��raj�� pracovn�� miesta a pr��le��itosti.

Ďalej...

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 05/03/2015 | Na začiatok