Cesta

Evropský portál pro malé podniky

Co EU může udělat pro váš podnik? Pomoci vám získat finance, partnery, expandovat do zahraničí.
Tento portál shrnuje veškeré informace, které EU dává k dispozici o MSP a pro MSP, ať se jedná o praktické rady, nebo otázky související s politikami.

Příběh o úspěchu měsíce 

Centrum odborných znalostí otevírá dveře vedoucí ke slibné budoucnosti textilního průmyslu

Muž v ochranné kombinéze a s přilbou © euronews 2015

Švédské město Borås získává věhlas díky prosperujícímu textilnímu klastru . Užitečným přínosem pro místní odvětví jsou inovativní výrobky, nová pracovní místa a efektivní postupy.

Více...

Všechny příběhy o úspěších


Všechna videa

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 02/06/2015 | Začátek stránky