Sökväg

Pengar

Tillgång till stöd är viktigt för att starta eller expandera företag. EU ger stöd till små företag i olika former - bidrag, lån och i vissa fall garantier. Dessutom finansierar EU särskilda projekt. EU-stöden kan indelas i följande två kategorier:

 • Direkt stöd genom bidrag.
 • Indirekt stöd genom nationella och lokala mellanhänder.

Ta reda på vilken typ av stöd som passar dina behov och hur du ansöker om det.

Kapital, lån och bankgarantier

Se alternativa finansieringskällor - videorEnglish

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 17/08/2015 | Till början