Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδότηση

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη ή επέκταση μιας επιχείρησης και η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις με διάφορες μορφές - επιδοτήσεις, δάνεια και σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεις. Επιπλέον, η ΕΕ χρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα. Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες:  

  • άμεση χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων,
  • έμμεση χρηματοδότηση μέσω εθνικών και τοπικών διαμεσολαβητών.

Μάθετε περισσότερα για τον τύπο χρηματοδότησης που καλύπτει τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση.

Κεφάλαιο, δάνεια και τραπεζικές εγγυήσεις

Δείτε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης - βίντεοEnglish

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2015 | Αρχή σελίδας