Навигационна пътека

Парични средства

Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започване или разширяване на бизнес дейност и ЕС осигурява финансиране за малките предприятия в различни форми - грантово финансиране, заеми, а в някои случаи и гаранции. Освен това, ЕС финансира проекти със специфичен характер. Финансирането по линия на ЕС може да се раздели на две категории:

  • пряко финансиране посредством грантово финансиране;
  • непряко финансиране посредством национални и местни посредници.

Научете повече за типа финансиране, съответстващ на Вашите нужди, и начините за кандидатстване.

Капитал, заеми и банкови гаранции

Вижте алтернативни източници на финансиране - видеоматериалиEnglish

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 17/08/2015 | Начало на страницата