Sökväg

Vanliga frågor - Webbplats för små och medelstora företag

Hämta PDF-dokument pdf - 32 KB [32 KB] .
 1. Definition av små och medelstora företag
 2. Stöd och finansiering
 3. Internationell verksamhet
 4. Statistik
 5. Länkar till och från webbplatsen för små och medelstora företag

Definition av små och medelstora företag

 • Räknas mitt företag till de små och medelstora företagen?

  Företag betraktas som små eller medelstora om de uppfyller kriterierna i rekommendation 2003/361/EG om definitionen av småföretag, som trädde i kraft den 1 januari 2005.

  Trösklar och andra kriterier, den rättsliga bakgrunden och en enkel vägledning hittar du här: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Stöd och finansiering

 • Kan jag få stöd till min firma eller affärsidé?

  Läs om EU-stöd till små och medelstora företag på vår webbplats: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_sv.htm

  Dessutom kanske du kan få stöd från ett visst program. Kontakta ditt lokala Enterprise Europe Network-kontor för att ta reda på mer. Där får du också personlig rådgivning och hjälp med att söka EU-stöd.

  Kontaktuppgifterna hittar du här: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Kan jag få bidrag eller lån till min firma eller affärsidé?

  EU-kommissionen ger inga direkta bidrag eller lån till enskilda företag eller företagsprojekt, men du kan hitta en lokal förmedlare av EU-stödda lån och garantier på vår webbplats om EU-finansiering till små och medelstora företag (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sv.htm).

  Du bör dessutom tala med ditt lokala Enterprise Europe Network-kontor för att ta reda på om du har rätt till EU-bidrag. Kontaktuppgifterna hittar du här: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Internationell verksamhet

 • Jag vill bedriva affärer i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. Hur får jag kontakt med potentiella ekonomiska partner utomlands?

  Läs om EU-program som hjälper dig att gå in på utländska marknader här: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_en.htm

  Du bör dessutom tala med ditt lokala Enterprise Europe Network-kontor, som kan hjälpa dig att komma i kontakt med affärspartner i och utanför EU. Där får du också personlig rådgivning och hjälp med att söka EU-stöd.

  Kontaktuppgifterna hittar du här: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistik

 • Var hittar jag statistik om små och medelstora företag i Europa?

  Här hittar du aktuella siffror om små och medelstora företag i Europa och i de enskilda EUländerna: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  Och här finns statistik som ger en överblick över längre perioder: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Länkar till och från webbplatsen för små och medelstora företag

 • Kan ni lägga in en länk till min firma/mitt initiativ på er webbplats?

  Vi lägger bara in länkar om de uppfyller vissa kriterier: Länken måste vara relevant för små och medelstora företag och den måste ha en europeisk dimension (dvs. inte bara gälla ett enda EU-land). Externa webbplatser måste dessutom ha en nära koppling till EU-kommissionen, t.ex. få EU-bidrag etc. Vi länkar inte till kommersiella eller avgiftsbelagda webbplatser.

  Kommissionen har dessutom en webbplats med landsspecifik information för små och medelstora företag som vill bedriva affärer i ett annat EU-land: Ditt Europa - Företagen http://europa.eu/youreurope/business/index_sv.htm.

 • Får jag använda informationen på webbplatsen för små och medelstora företag på andra webbplatser eller i publikationer?

  Du får gärna använda uppgifter från vår webbplats på andra webbplatser, förutsatt att du redogör för källan.

  Följande gäller:

  Du får länka till vår webbplats från vilken annan webbplats som helst på följande villkor:

  • Använd EU-institutionernas officiella logotyper eller varumärken som länkar. Följ instruktionerna som ges i EU:s riktlinjer (http://ec.europa.eu/ipg English ). Om du inte kan använda logotyperna eller varumärkena, går det också bra med textlänkar (t.ex. ”Läs mer på webbplatsen för små och medelstora företag”) på nedanstående villkor.
  • Du får bara länka till sidor som i sin tur innehåller en länk till meddelandet om ansvarsfriskrivning och upphovsrätt.
  • För användare som kommer till vår webbplats via en extern länk måste det stå helt klart att informationen är gratis och tillgänglig för alla.
  • Länkarna får inte ge intryck av att EU-institutionerna ställer sig bakom eller stöder den länkande webbplatsens innehåll eller den ansvariga organisationens syften och mål.
  • Om din webbplats bygger på ramteknik, får de länkade sidorna inte visas i ramar på din webbplats, så att det blir oklart var sidorna kommer ifrån.
  • Adressen till den sida där länken förekommer ska skickas till vår webbansvariga (GROW-WEBMASTER@ec.europa.eu) så snart länkningen gjorts, så att vi kan kontrollera att riktlinjerna ovan har följts.

  Till början
  Men vad är små och medelstora företag?

  Nyheter

   Alla nyheterRSS

   Viktiga program för entreprenörer

   • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
   • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

   Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
   och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

   Senaste uppdatering: 19/08/2013 | Till början