Navigacijska pot

Pogosto zastavljena vprašanja - Portal za mala podjetja

Naložite PDF dokument pdf - 110 KB [110 KB] .
 1. Opredelitev msp
 2. Pridobivanje sredstev in financiranje
 3. Mednarodne dejavnosti
 4. Statistika
 5. Povezave na evropski portal za mala podjetja in obratno

Opredelitev msp

 • Je moje podjetje MSP?

  Podjetje se uvršča med mikro, mala in srednja podjetja (MSP), če izpolnjuje merila iz Priporočila 2003/361/ES glede opredelitve MSP, ki je začelo veljati 1. januarja 2005.

  Pragi in ostala merila skupaj z vsemi zakonodajnimi dokumenti in preprostim priročnikom so na voljo tukaj:
  http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Pridobivanje sredstev in financiranje

 • Kako lahko dobim sredstva za svoje podjetje ali poslovni projekt?

  Portal za mala podjetja ima obsežen razdelek, kjer so zbrane informacije o možnostih, ki jih imajo MSP na razpolago pri pridobivanju sredstev EU. http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_sl.htm

  Če bi radi izvedeli, ali je določen program ustrezen za vas, vam svetujemo, da se obrnete na svojega lokalnega partnerja Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe Network), kjer vam bodo individualno svetovali in pomagali pri pripravljanju vloge za pridobitev sredstev EU.

  Kontaktne podatke o najbližjem predstavniku Evropske podjetniške mreže lahko najdete tukaj: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Kako lahko dobim nepovratna sredstva ali posojila za svoje podjetje ali poslovni projekt?

  Evropska komisija posameznim podjetjem ali novo ustanovljenim podjetjem ne omogoča nepovratnih sredstev ali posojil neposredno. Na spletni strani "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm) lahko najdete lokalne finančne posrednike, ki upravljajo posojila/garancije EU.

  Svetujemo vam, da se obrnete na svojega lokalnega partnerja Evropske podjetniške mreže, ki vam bo lahko najbolje svetoval glede vprašanja, ali ste upravičeni do vloge za pridobitev nepovratnih sredstev EU. Kontaktne podatke o najbližjem predstavniku Evropske podjetniške mreže lahko najdete tukaj: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Mednarodne dejavnosti

 • Svojo podjetniško dejavnost želim razvijati v drugi državi članici in/ali zunaj EU. Kako lahko navežem stik z morebitnimi tujimi poslovnimi partnerji?

  Portal vam omogoča dostop do informacij o evropskih programih za pomoč podjetjem pri internacionalizaciji na spodnji povezavi: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_sl.htm

  Svetujemo vam, da se obrnete na svojega lokalnega partnerja Evropske podjetniške mreže, ki vas lahko poveže s poslovnimi partnerji v EU in zunaj njenih meja ter vam individualno svetuje in pomaga pri pripravljanju vloge za pridobitev sredstev EU.

  Kontaktne podatke o najbližjem predstavniku Evropske podjetniške mreže lahko najdete tukaj: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistika

 • Kje lahko najdem statistične podatke o MSP v Evropi?

  Številčni podatki o MSP v Evropi in različnih državah članicah so dostopni tukaj: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English , skozi daljše časovno obdobje pa tukaj:

  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Povezave na evropski portal za mala podjetja in obratno

 • Ali je mogoče na Portalu za mala podjetja oglaševati povezavo na stran mojega podjetja/agencije/pobude?

  V skladu z našimi merili za vključevanje povezav na Portal za mala podjetja morajo biti povezave koristne za MSP in imeti evropsko razsežnost (tj. se ne smejo nanašati samo na eno državo članico), zunanje spletne strani pa morajo biti tesno povezane z Evropsko komisijo, npr. takšne, ki prejemajo sredstva EU. Ne oglašujemo povezav na komercialne ali plačljive strani.

  Za MSP, ki se zanimajo za poslovanje ali sklepanje poslov v drugi državi članici, GD za podjetništvo in industrijo Evropske komisije upravlja tudi portal, namenjen podrobnejšim informacijam po posameznih državah: Tvoja Evropa - Podjetniki: http://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm.

 • Ali je mogoče uporabiti informacije s Portala za mala podjetja na drugih spletnih straneh ali v publikacijah?

  Podatki Evropskega portala za mala podjetja se lahko uporabijo na drugih spletnih straneh, če se pri tem navede pravi vir.

  Veljajo naslednja pravila:

  Povezave na Evropski portal za mala podjetja se lahko objavijo na kateri koli spletni strani, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  - povezave morajo biti opremljene z uradnimi logotipi in/ali zaščitnimi znaki, ki so last evropskih institucij in/ali so jih evropske institucije odobrile, ter izpolnjevati navodila iz Priročnika za ponudnike informacij (http://ec.europa.eu/ipg English ). Če logotipov ali zaščitnih znakov ni mogoče uporabiti, je dopuščena uporaba besedilnih povezav (na primer: „Dodatne informacije so dostopne na Evropskem portalu za mala podjetja“) ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev;

  • povezave so dovoljene le na strani s kratkim hipertekstovnim obvestilom o izjavi o omejitvi odgovornosti in avtorskih pravicah;
  • pri dostopu na Evropski portal za mala podjetja prek povezave se morajo uporabniki zavedati, da dostopajo do informacij, ki niso ekskluzivne ali plačljive;
  • v povezavi z zgoraj navedenim je pomembno tudi, da povezave ne smejo biti predstavljene na način, da bi lahko uporabniki sklepali, da evropske institucije priporočajo ali podpirajo cilje ali vsebine drugih spletnih strani ali organizacije, ki jih upravljajo;
  • če so povezave vzpostavljene s spletne strani, ki vsebuje besedila v okvirjih, strani ne smejo biti prikazane v okvirjih, da si uporabniki ne bi zmotno razlagali pravega izvora strani;
  • takoj ko je povezava vzpostavljena, je treba skrbniku Evropskega portala za mala podjetja (grow-webmaster@ec.europa.eu) poslati naslov spletne strani, ki vsebuje povezavo, da lahko preveri, ali so bile navedene smernice na drugi spletni strani upoštevane.

  Na vrh
  Ampak kaj je MSP?

  Novice

   Vse noviceRSS

   Ključni programi za podjetnike

   • Razširite poslovanje v tujino z mrežo Enterprise Europe Network
   • Bodite mentor bodočemu podjetniku z Erasmus for Young Entrepreneurs

   To spletišče upravlja GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
   in financira Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost.

   Zadnja sprememba: 19/08/2013 | Na vrh