Navigačný riadok

Najčastejšie otázky - Portál pre malých podnikateľov

Prevziať dokument PDF pdf - 121 KB [121 KB] .
 1. Definícia "MSP"
 2. Finančná podpora a financovanie
 3. Medzinárodné aktivity
 4. Štatistiky
 5. Odkazy na portál, resp. z "portálu pre malých podnikateľov"

Definícia "MSP"

 • Je moja firma MSP?

  kritériá stanovené v odporúčaní 2003/361/ES týkajúce sa vymedzenia MSP, ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 2005.

  Vymedzujúce a iné kritériá spolu so všetkými právnymi dokumentmi a jednoduchou príručkou nájdete na adrese:
  http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Finančná podpora a financovanie

 • Ako môžem získať finančnú podporu pre môj firemný alebo podnikový projekt?

  Na "Portáli pre malých podnikateľov" je vyhradený veľký priestor pre informácie o potenciálnych možnostiach finančnej podpory EÚ určenej MSP: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_sk.htm

  Okrem toho, ak chcete zistiť, či sa na váš konkrétny prípad daný program vzťahuje, dôrazne vám odporúčame spojiť sa s vaším lokálnym partnerom siete "Enterprise Network", ktorý vám osobne poradí a pomôže so žiadosťou o finančnú podporu EÚ.

  Kontaktné údaje členov siete "Enterprise Network" z vášho blízkeho okolia nájdete na adrese:
  http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Ako môžem získať granty alebo pôžičky na môj firemný alebo podnikový projekt?

  Európska komisia neposkytuje priame granty alebo pôžičky jednotlivým firmám alebo začínajúcim podnikateľom, ale webová stránka "Access2finance" na adrese (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sk.htm) vám pomôže nájsť vášho lokálneho finančného sprostredkovateľa, ktorý spravuje pôžičky/záruky EÚ.

  Okrem toho vám dôrazne odporúčame spojiť sa s vaším lokálnym partnerom siete "Enterprise Network", ktorý vie najlepšie posúdiť, či môžete požiadať o grant EÚ. Kontaktné údaje členov siete "Enterprise Network" z vášho blízkeho okolia nájdete na adrese: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Medzinárodné aktivity

 • Chcem si založiť firmu v inom členskom štáte a/alebo v štáte mimo EÚ. Ako sa môžem spojiť s potenciálnymi zahraničnými ekonomickými partnermi?

  Na portáli sú vám k dispozícii informácie o európskych programoch na pomoc firmám s úmyslom "preraziť v zahraničí", ktoré nájdete tu: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_en.htm

  Okrem toho vám dôrazne odporúčame spojiť sa s vaším lokálnym partnerom siete "EnterpriseNetwork", ktorý vás môže skontaktovať s obchodnými partnermi v EÚ a mimo nej a zároveň vám osobne poradiť a pomôcť so žiadosťou o finančnú podporu EÚ.

  Kontaktné údaje členov siete "Enterprise Network" z vášho blízkeho okolia nájdete na adrese: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Štatistiky

 • Kde nájdem štatistiky týkajúce sa MSP v Európe?

  Čísla o MSP v Európe a v jednotlivých členských štátoch nájdete tu: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  a údaje za dlhšie časové obdobie zasa tu:

  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Odkazy na portál, resp. z "portálu pre malých podnikateľov"

 • Je možné propagovať odkaz na moju firmu/agentúru/iniciatívu na "Portáli pre malých podnikateľov"?

  Naše kritériá pre uvádzanie odkazov na "Portáli pre malých podnikateľov" sú také, že sa odkazy musia týkať MSP, mať európsky rozmer (t. j. nevzťahovať sa len na jeden členský štát) a, pokiaľ ide o externé stránky, musia úzko súvisieť s Európskou komisiou, napr. Byť finančne podporované z EÚ atď. Neuvádzame odkazy na komerčné alebo spoplatnené stránky.

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel zároveň spravuje portál, ktorý sa špecializuje na informácie viazané na domáce dianie v danej krajine určené MSP so záujmom podnikať v inom členskom štáte: "Your Europe - Business portal" http://europa.eu/youreurope/business/index_sk.htm.

 • Je možné použiť informácie z „Portálu pre malých podnikateľov“ na iných webových stránkach alebo v publikáciách?

  Údaje z „Portálu pre malých podnikateľov“ je možné použiť v obsahu iných webových stránok, pokiaľ je uvedený správny zdroj.

  Platia tieto pravidlá:

  Odkazy na „Portál pre malých podnikateľov“ môžu byť vytvorené na ktorejkoľvek webovej stránke za predpokladu, že boli splnené tieto podmienky:

  - odkazy musia byť zobrazené s oficiálnym logom a/alebo s obchodnými značkami ich vlastníka a/alebo s licenciou európskych inštitúcií a mali by byť v súlade s inštrukciami uvedenými v príručke pre poskytovateľov informácií (http://ec.europa.eu/ipg English ). ak nie je možné použiť logá a obchodné značky, povolené je použitie textových odkazov (napríklad: „Ďalšie informácie pochádzajú z Portálu pre malých podnikateľov“), pričom musí platiť, že:

  • odkazovať by sa malo len na stránky, na ktorých je zobrazená krátka hypertextová správa týkajúca sa vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti a o autorských právach;
  • ak sa na stránky „Portálu pre malých podnikateľov“ vstupuje cez odkaz, musí byť používateľom úplne jasné, že čítajú informácie, ktoré nie sú exkluzívne a ani spoplatňované;
  • v súvislosti s predchádzajúcim odsekom je rovnako dôležité aj to, aby sa odkazy nedávali do kontextu, z ktorého by používatelia nadobudli dojem, že európske inštitúcie ochraňujú, prípadne podporujú ciele alebo obsah iných webových stránok alebo organizácií, ktoré ich spravujú;
  • ak sú odkazy na webovej stránke zloženej z rámčekov (tzv. „frames-based website“), stránky na takejto webovej stránke nesmú byť zobrazované v rámčekoch tak, aby používatelia stratili prehľad o tom, odkiaľ stránky v skutočnosti pochádzajú;
  • ak bol odkaz zriadený, je potrebné to čo najskôr oznámiť správcovi „Portálu pre malých podnikateľov“ (grow-webmaster@ec.europa.eu) zaslaním URL stránky, na ktorej sa odkaz objavuje, aby správca

  Na začiatok
  Ale čo je to MSP?

  Novinky

   Všetky novinkyRSS

   Kľúčové programy pre podnikateľov

   • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
   • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

   Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
   a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

   Posledná aktualizácia: 19/08/2013 | Na začiatok