Cale de navigare

Întrebări frecvente - Portalul pentru imm-uri

Descarcă document PDF pdf - 119 KB [119 KB] .
 1. Definiţia imm-urilor
 2. Asistenţă financiară şi instrumente de finanţare
 3. Activităţi internaţionale
 4. Statistici
 5. Link-uri spre/din portalul european pentru imm-uri

Definiţia imm-urilor

 • Societatea mea este un IMM?

  Întreprinderile se înscriu în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau mijlocii (IMM-uri) dacă îndeplinesc criteriile stabilite în Recomandarea 2003/361/CE privind definiţia IMM-urilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005.

  Pragurile şi alte criterii, precum şi toate actele legislative şi un ghid simplu pot fi consultate la următoarea adresă:
  http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Asistenţă financiară şi instrumente de finanţare

 • Cum pot obține asistență financiară pentru societatea mea sau pentru proiectul meu de afaceri?

  Portalul pentru IMM-uri pune la dispozi ție o amplă sec țiune consacrată informa țiilor privind posibilele oportunită ți de finan țare pentru IMM-uri: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_ro.htm

  De asemenea, pentru a ști dacă un program anume este relevant pentru cazul dumneavoastră particular, vă sugerăm să contacta ți organiza ția locală parteneră "Enterprise Europe network", care vă poate oferi consiliere individuală și sprijin personalizat pentru depunerea cererii de finan țare adresate UE.

  Pute ți afla la următoarea adresă coordonatele membrului "Enterprise Europe network" din vecinătatea dumneavoastră: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Cum pot obține subvenții sau împrumuturi pentru societatea mea sau pentru proiectul meu de afaceri?

  Comisia Europeană nu oferă subven ții sau împrumuturi directe, în mod individual, pentru societă ți sau întreprinderi nou-înfiin țate, dar site-ul web "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_ro.htm) vă poate ajuta să găsi ți o institu ție locală de intermediere financiară care gestionează împrumuturile/garan țiile acordate de Uniunea Europeană.

  În plus, vă sugerăm să contacta ți organiza ția locală parteneră "Enterprise Europe network", care este cea mai în măsură să stabilească dacă sunte ți eligibil pentru solicitarea unei subven ții din partea UE. Pute ți afla la următoarea adresă coordonatele membrului "Enterprise Europe network" din vecinătatea dumneavoastră: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Activităţi internaţionale

 • Vreau să îmi extind afacerea în alt stat membru și/sau în afara UE. Cum pot intra în contact cu parteneri economici străini potențiali?

  Pe portal ave ți acces, la următoarea adresă, la informa ții privind programele europene de sprijin pentru lansarea întreprinderilor pe pia ța interna țională:
  http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_en.htm

  De asemenea, vă recomandăm să intra ți în legătură cu organiza ția locală parteneră "Enterprise Europe network", care vă poate facilita contactul cu parteneri de afaceri din UE și din afara UE și vă poate oferi consiliere individuală și sprijin pentru depunerea cererilor de asisten ță financiară adresate UE.

  La următoarea adresă pute ți afla coordonatele membrului "Enterprise Europe network" din vecinătatea dumneavoastră: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistici

 • Unde pot consulta statistici privind IMM-urile din Europa?

  La adresa de mai jos pute ți consulta cifre privind IMM-urile din Europa și din diferitele state membre: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  La adresa următoare sunt prezentate date care acoperă o perioadă mai lungă privind IMMurile:
  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Link-uri spre/din portalul european pentru imm-uri

 • Ar fi posibil să fac publicitate firmei/agenției/inițiativei mele prin plasarea linkului către site-ul acesteia pe portalul pentru IMM-uri?

  Criteriile noastre pentru includerea linkurilor pe portalul pentru IMM-uri se bazează pe relevan ța acestor linkuri pentru IMM-uri, pe dimensiunea europeană a acestora (de exemplu, legătura cu mai multe state membre) și, în cazul site-urilor externe, pe legătura strânsă cu Comisia Europeană, ca de exemplu asisten ța financiară din partea UE etc. Nu se acceptă linkurile către site-uri comerciale sau cu acces cu plată. DG Întreprinderi și Industrie a Comisiei Europene administrează, de asemenea, un portal specializat în informa ții specifice fiecărei țări, destinat IMM-urilor interesate să desfă șoare activită ți economice în alt stat membru: portalul Europa ta - Întreprinderi
  http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm.

 • Este posibil să se folosească informațiile privind portalul pentru IMM-uri pe alte siteuri internet sau în alte publicații?

  Datele conținute în portalul european pentru IMM-uri pot fi folosite pe alte site-uri, cu condiția citării sursei corecte.

  Se aplică următoarele reguli:

  Linkurile către portalul european pentru IMM-uri pot fi create din orice site internet, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • linkurile se ilustrează cu logo-urile și/sau mărcile înregistrate aflate în proprietatea și/sau sub licența instituțiilor europene și respectă instrucțiunile furnizate în Ghidul furnizorilor de informații (http://ec.europa.eu/ipg English ). Dacă logo-urile sau mărcile înregistrate nu pot fi utilizate, se permite folosirea link-urilor textuale (de exemplu: „Pentru informații suplimentare puteți consulta portalul european pentru IMM-uri”), cu condiția respectării următoarelor condiții:
  • se pot crea linkuri doar către paginile pe care apare avizul în hipertext referitor la declinarea responsabilității și la drepturile de autor;
  • când accesează paginile portalului european pentru IMM-uri prin intermediul unui link, utilizatorii trebuie să înțeleagă perfect că informațiile pe care le vizualizează nu prezintă exclusivitate și că accesarea lor nu depinde de plata unui tarif;
  • la fel de important ca și punctul anterior și legat de acesta este faptul că linkurile nu trebuie plasate într-un context care ar sugera utilizatorilor că instituțiile europene încurajează sau sprijină obiectivele sau conținutul celuilalt site internet sau ale organizației care îl
  • administrează;
  • dacă linkurile se creează de pe un site pe bază de cadre (frames-based website), paginile nu trebuie să se afișeze pe site-ul respectiv într-un mod care să îi inducă pe utilizatori în eroare cu privire la adevărata lor proveniență;
  • imediat după crearea linkului, administratorul portalului european pentru IMM-uri (grow-webmaster@ec.europa.eu) trebuie să fie notificat prin trimiterea adresei paginii pe care apare linkul, pentru a putea verifica dacă celălalt site internet respectă orientările de mai sus.

  Începutul paginii
  Ce este un IMM?

  Programe cheie pentru antreprenori

  • Deveniţi internaţional cu Enterprise Europe Network
  • Formaţi un viitor antreprenor prin Erasmus for Young Entrepreneurs

  Acest site web este gestionat de DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
  și finanțat de Programul-cadru pentru Competitivitate și Inovare (PCI).

  Ultima actualizare: 19/08/2013 | Începutul paginii