Ścieżka nawigacji

Portal dla małych przedsiębiorstw - najczęściej zadawane pytania

Pobierz dokument PDF pdf - 129 KB [129 KB] .
 1. Definicja mśp
 2. Finansowanie
 3. Działalność międzynarodowa
 4. Statystyki
 5. Linki do/z europejskiego portalu dla małych przedsiębiorstw

Definicja mśp

 • Czy moje przedsiębiorstwo jest MŚP?

  Przedsiębiorstwa zalicza się do mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP), jeśli spełniają kryteria określone w zaleceniu 2003/361/WE dotyczącym definicji MŚP, które weszło w życie 1 stycznia 2005 r.

  Informacje na temat progów i innych kryteriów oraz wszystkie dokumenty prawne i prosty przewodnik można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Finansowanie

 • W jaki sposób mogę pozyskać środki finansowe dla mojej firmy lub projektu biznesowego?

  Portal dla małych przedsiębiorstw zawiera obszerną sekcję poświęconą informacjom na temat możliwości finansowania ze środków unijnych dostępnych dla MŚP: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_pl.htm

  Aby dowiedzieć się, czy dany program jest odpowiedni w Państwa przypadku, radzimy ponadto skontaktować się z miejscowym partnerem sieci Enterprise Europe Network, który może Państwu udzielić indywidualnej porady oraz wsparcia w ubieganiu się o fundusze unijne.

  Dane teleadresowe najbliższego członka sieci Enterprise Europe Network można znaleźć na stronie internetowej: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • W jaki sposób mogę pozyskać dotacje lub pożyczki dla mojej firmy lub projektu biznesowego?

  Komisja Europejska nie udziela bezpośrednich dotacji ani pożyczek indywidualnym przedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, ale informacje na stronie internetowej "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_pl.htm) pomogą Państwu znaleźć miejscową instytucję pośrednictwa finansowego, która zajmuje się unijnymi pożyczkami i gwarancjami bankowymi.

  Ponadto radzimy Państwu skontaktować się z miejscowym partnerem sieci Enterprise Europe Network, który najlepiej stwierdzi, czy mogą się Państwo ubiegać o unijną dotację. Dane teleadresowe najbliższego członka sieci Enterprise Europe Network można znaleźć na stronie internetowej: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Działalność międzynarodowa

 • Chcę prowadzić działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim lub poza UE. W jaki sposób mogę znaleźć potencjalnych zagranicznych partnerów gospodarczych?

  W naszym portalu dostępne są informacje na temat unijnych programów, które pomagają przedsiębiorstwom w rozwijaniu działalności międzynarodowej: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_pl.htm

  Ponadto radzimy Państwu zwrócić się do lokalnego przedstawiciela sieci Enterprise Europe Network, który pomoże Państwu w nawiązaniu kontaktu z partnerami gospodarczymi w UE I npoza nią, a także udzieli indywidualnej porady i wsparcia w ubieganiu się o finansowanie ze środków unijnych.

  Dane teleadresowe najbliższego członka sieci Enterprise Europe Network można znaleźć na stronie internetowej: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statystyki

 • Gdzie mogę znaleźć dane statystyczne dotyczące MŚP w Europie?

  Dane liczbowe dotyczące MŚP w Europie i w poszczególnych państwach członkowskich można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  Dane z dłuższego okresu zebrano na stronie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Linki do/z europejskiego portalu dla małych przedsiębiorstw

 • Czy możliwe jest zamieszczenie linku do mojego przedsiębiorstwa/agencji/inicjatywy w portalu dla małych przedsiębiorstw?

  W portalu dla małych przedsiębiorstw zamieszczamy linki do stron, które są istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, mają europejski wymiar (tzn. dotyczą nie tylko jednego państwa członkowskiego) oraz - jeśli są to strony zewnętrzne - mają ścisłe powiązania z Komisją Europejską, na przykład są finansowane ze środków unijnych. Nie publikujemy linków do stron o charakterze komercyjnym ani do stron z płatnym dostępem.DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej zarządza także portalem specjalizującym się w informacjach dotyczących poszczególnych państw, przeznaczonych dla MŚP, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim: Twoja Europa - portal dla przedsiębiorstw
  http://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm

 • Czy informacje zamieszczone w portalu dla małych przedsiębiorstw można wykorzystywać na innych stronach internetowych lub w publikacjach?

  Z danych dostępnych w europejskim portalu dla małych przedsiębiorstw mogą korzystać inne strony internetowe pod warunkiem podania właściwego źródła informacji.

  Stosuje się przy tym następujące zasady:

  Linki do europejskiego portalu dla małych przedsiębiorstw można umieszczać na dowolnych stronach internetowych pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  - linki należy opatrzyć następującym logo official logos lub znakami towarowymi będącymi własnością instytucji UE bądź na ich licencji; linki muszą być zgodne z instrukcjami przedstawionymi w Information Providers Guide (http://ec.europa.eu/ipg English ). Jeśli użycie logo lub znaku towarowego jest niemożliwe, dozwolone są także linki tekstowe (przykładowo: „Więcej informacji można znaleźć w europejskim portalu dla małych przedsiębiorstw”) pod warunkiem spełnienia wymienionych poniżej warunków;

  • linki powinny prowadzić wyłącznie do stron, na których w postaci hiperłącza wyświetla się krótka informacja odsyłająca do klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności i do praw autorskich;
  • użytkownicy otwierający strony europejskiego portalu dla małych przedsiębiorstw za pomocą linku powinni mieć pełną jasność, że przeglądane informacje są ogólnie dostępne I bezpłatne;
  • równie ważny i związany z powyższym punktem jest wymóg, aby linki nie były umieszczane w kontekście, który mógłby sugerować użytkownikom, że instytucje UE zatwierdzają i wspierają cele i treści znajdujące się na tej stronie internetowej bądź organizację, która tą stroną zarządza;
  • jeśli linki umieszczone są w witrynie internetowej zbudowanej w oparciu o ramki, wówczas strony, do których te linki prowadzą, nie powinny się wyświetlać jako ramki wewnątrz tej witryny w sposób, który mógłby wprowadzać użytkowników w błąd co do prawdziwego pochodzenia tych stron;
  • po zamieszczeniu linku na stronie należy o tym fakcie powiadomić administratora europejskiego portalu dla małych przedsiębiorstw (grow-webmaster@ec.europa.eu), wysyłając adres internetowy strony, na której pojawił się link; umożliwi to sprawdzenie zgodności z powyższymi wytycznymi.

  Początek strony
  Czym właściwie jest MŚP?

  Aktualności

   Wszystkie aktualnościRSS

   Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

   • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
   • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

   Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
   i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

   Ostatnia aktualizacja: 19/08/2013 | Początek strony