Kruimelpad

Veelgestelde vragen - Portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen

PDF-bestand downloaden pdf - 32 KB [32 KB] .
 1. Definitie van kleine en middelgrote ondernemingen
 2. Financiering
 3. Internationale activiteiten
 4. Statistieken
 5. Links van en naar het europees portaal voor kleine enmiddelgrote ondernemingen

Definitie van kleine en middelgrote ondernemingen

 • Is mijn bedrijf een kleine of middelgrote onderneming?

  Een onderneming wordt als kleine, middelgrote of micro-onderneming aangemerkt als zij beantwoordt aan de criteria van Aanbeveling 2003/361/EG betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, waaraan de lidstaten voor 1 januari 2005 gevolg moesten geven.

  De drempels en andere criteria zijn samen met alle wetgeving en een eenvoudige handleiding te vinden op: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Financiering

 • Hoe kan ik financiering voor mijn bedrijf of ondernemingsproject krijgen?

  Het Portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen bevat een uitgebreide rubriek met informatie over financieringsmogelijkheden door de EU: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_nl.htm

  Om te weten te komen of een bepaald programma op uw specifieke geval van toepassing is, raden wij u aan contact op te nemen met uw plaatselijke Enterprise Europe Network-partner, die u persoonlijk kan adviseren en u kan helpen met het aanvragen van EU-financiering.

  De contactgegevens van het dichtstbijzijnde Enterprise Europe Network-lid vindt u hier: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Hoe kan ik subsidie of een lening krijgen voor mijn bedrijf of ondernemingsproject?

  De Europese Commissie verstrekt geen rechtstreekse subsidies of leningen aan individuele ondernemingen of starters, maar de website "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_nl.htm) kan u een plaatselijke financieel intermediair helpen vinden die EU-leningen/garanties beheert.

  Verder raden wij u aan contact op te nemen met uw plaatselijke Enterprise Europe Networkpartner, die het beste kan beoordelen of u voor een EU-subsidie in aanmerking komt. De contactgegevens van het dichtstbijzijnde Enterprise Europe Network-lid vindt u hier: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Internationale activiteiten

 • Ik wil mijn zaken uitbreiden naar een andere lidstaat en/of buiten de EU. Hoe kan ik met potentiële buitenlandse economische partners in contact komen?

  Op de portaalsite hebt u toegang tot informatie over Europese programma's die ondernemingen helpen de internationale markt op te gaan: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_nl.htm

  Verder raden wij u aan contact op te nemen met uw plaatselijke Enterprise Europe Networkpartner, die u in contact kan brengen met zakenpartners in de EU en daarbuiten, en u persoonlijk kan adviseren en u kan helpen met het aanvragen van EU-financiering.

  De contactgegevens van het dichtstbijzijnde Enterprise Europe Network-lid vindt u hier: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistieken

 • Waar vind ik statistieken over het mkb in Europa?

  Cijfers over het mkb in Europa en in de verschillende lidstaten vindt u hier: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  en cijfers over een langere periode hier:

  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Links van en naar het europees portaal voor kleine enmiddelgrote ondernemingen

 • Kan ik op het portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen een link naar mijn bedrijf/agentschap/initiatief plaatsen?

  Onze criteria voor het opnemen van links op het portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn dat die relevant moeten zijn voor het mkb, dat zij een Europese dimensie moeten hebben (bv. niet alleen op één lidstaat betrekking hebben) en dat zij - als het externe sites zijn - een nauwe band met de Europese Commissie moeten hebben, zoals financiering door de EU, enz. Wij linken geen commerciële of betaalde sites.

  Het DG Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie beheert ook een portaal dat gespecialiseerd is in landenspecifieke informatie voor kleine en middelgrote ondernemingen die geïnteresseerd zijn in zakendoen in een andere lidstaat: het portaal Uw Europa -Bedrijfsleven.

  http://europa.eu/youreurope/business/index_nl.htm

 • Mag de informatie op het portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen ook op andere websites of in publicaties worden gebruikt?

  Gegevens van het Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen mogen met de juiste bronvermelding op andere websites worden gebruikt.

  De volgende regels zijn van toepassing:

  Links naar het Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen vanaf elke website worden aangemaakt mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de links moeten worden geïllustreerd met officiële logo’s en/of handelsmerken die eigendom zijn van de Europese instellingen of waarvoor zij licentie verlenen, en moeten voldoen aan de instructies in de Information Providers Guide (http://ec.europa.eu/ipg English ). Als geen logo’s of handelsmerken kunnen worden gebruikt, zijn ook tekstlinks toegestaan (bijvoorbeeld: “Meer informatie is beschikbaar op het Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen”), mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen;
  • links mogen alleen worden gelegd naar pagina's waarop een korte hypertextverwijzing naar de afwijzing van aansprakelijkheid en de verklaring inzake het auteursrecht voorkomt;
  • wanneer gebruikers de pagina's van het Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen via een link bezoeken, moet het volstrekt duidelijk zijn dat de informatie die zij te zien krijgen niet exclusief is en niet afhankelijk is van een vergoeding voor toegang;
  • het is ook van belang dat u de links zó presenteert dat het duidelijk is dat de Europese instellingen niets te maken hebben met de doelstellingen of de inhoud van uw website of organisatie;
  • indien links worden aangemaakt vanaf een website met frames, mogen de pagina’s niet op zodanige wijze in frames van die website worden afgebeeld dat de gebruikers de werkelijke oorsprong van de pagina’s verkeerd begrijpen;
  • zodra een link is aangemaakt, moet de URL van de pagina waarop de link voorkomt aan de webmaster van het Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen (grow-webmaster@ec.europa.eu) worden gestuurd, zodat deze kan controleren of de andere website aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

  Naar boven
  Maar wat is een MKB/KMO?

  Belangrijkste programma's voor ondernemers

  • Internationaal zakendoen met Enterprise Europe Network
  • Begeleid toekomstige ondernemers met Erasmus for Young Entrepreneurs

  Deze website wordt beheerd door het DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
  en gefinancierd door het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI).

  Laatste bijwerking: 19/08/2013 | Naar boven