Navigācijas ceļš

Bieži uzdoti jautājumi - mazo uzņēmumu portāls

Lejupielādējiet PDF dokumentu pdf - 120 KB [120 KB] .
 1. Mvu definīcija
 2. Līdzekļi un finansējums
 3. Starptautiskā darbība
 4. Statistika
 5. Saites uz eiropas mazo uzņēmu portālu un no tā

Mvu definīcija

 • Vai mans uzņēmums ir MVU?

  Uzņēmumus uzskata par mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti Ieteikumā 2003/361/EK par MVU definīciju, kurš stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī.

  Sliekšņi un citi kritēriji, kā arī visi leģislatīvie dokumenti un vienkārša rokasgrāmata ir atrodama šeit: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English .

Līdzekļi un finansējums

 • Kā varu saņemt finansējumu savam uzņēmumam vai uzņēmējdarbības projektam?

  Mazo uzņēmumu portālā ir plaša sadaļa ar informāciju par MVU pieejamām ES finansējuma iespējām: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_lv.htm.

  Turklāt, lai uzzinātu, vai konkrēta programma atbilst tieši jūsu gadījumam, iesakām sazināties ar savu vietējo Eiropas uzņēmumu tīkla partneri, kurš varēs sniegt personisku padomu un atbalstu, piesakoties uz ES finansējumu.

  Sava tuvākā Eiropas uzņēmumu tīkla dalībnieka kontaktinformāciju atradīsiet šeit: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

 • Kā varu saņemt piešķīrumu vai aizdevumu savam uzņēmumam vai uzņēmējdarbības projektam?

  Eiropas Komisija neizsniedz tiešus piešķīrumus vai aizdevumus atsevišķiem uzņēmumiem vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, taču tīmekļa vietne "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_lv.htm) var palīdzēt atrast vietēja mēroga finanšu starpnieku, kurš pārvalda ES aizdevumus/garantijas.

  Turklāt iesakām sazināties ar savu vietējo Eiropas uzņēmumu tīkla partneri, kurš vislabāk var noteikt, vai jums ir tiesības pieteikties uz ES piešķīrumu. Sava tuvākā Eiropas uzņēmumu tīkla dalībnieka kontaktinformāciju atradīsiet šeit: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Starptautiskā darbība

 • Vēlos veidot uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un/vai ārpus ES. Kā varu sazināties ar potenciāliem ārvalstu ekonomiskajiem partneriem?

  Portālā ir pieejama informācija par Eiropas programmām, lai palīdzētu uzņēmumiem uzsākt starptautiska mēroga darbību: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_lv.htm.

  Turklāt iesakām sazināties ar savu vietējo Eiropas uzņēmumu tīkla partneri, kurš var palīdzēt sazināties ar uzņēmējdarbības partneriem ES un citur, kā arī sniegt personisku padomu un atbalstu, piesakoties uz ES finansējumu.

  Sava tuvākā Eiropas uzņēmumu tīkla dalībnieka kontaktinformāciju atradīsiet šeit: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Statistika

 • Kur varu atrast statistiku par MVU Eiropā?

  Skaitļi par MVU Eiropā un atsevišķās dalībvalstīs ir atrodami šeit: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  un par ilgāku laika posmu šeit: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English .

Saites uz eiropas mazo uzņēmu portālu un no tā

 • Vai ir iespējams reklamēt mana uzņēmuma/aģentūras/iniciatīvas saiti Mazo uzņēmumu portālā?

  Mūsu kritēriji saišu iekļaušanai Mazo uzņēmumu portālā ir šādi: tām ir jābūt saistītām ar MVU, tām jābūt ar Eiropas dimensiju (t. i., jāattiecas uz vairāk nekā vienu valsti) un, ja tās ir saites uz ārējām vietnēm - tām ir jābūt cieši saistītām ar Eiropas Komisiju, piemēram, tās saņem ES finansējumu utt. Mēs neiekļaujam saites uz komerciālām vai maksas tīmekļa vietnēm.

  Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts pārvalda arī portālu, kas specializējas specifiskas informācijas sniegšanā par valstīm MVU, kuri ir ieinteresēti uzņēmējdarbības veikšanā citā dalībvalstī: uzņēmējdarbības portāls "Tava Eiropa" http://europa.eu/youreurope/business/index_lv.htm.

 • Vai ir iespējams izmantot Mazo uzņēmumu portāla informāciju citās tīmekļa vietnēs vai publikācijās?

  Mazo uzņēmumu portāla datus var izmantot citās tīmekļa vietnēs, ja vien tiek norādīta pareiza atsauce uz avotu.

  Spēkā ir šādi noteikumi.

  Saites uz Mazo uzņēmumu portālu var veidot no jebkuras tīmekļa vietnes, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  • saites ir ilustrētas ar oficiālajiem logotipiem un/vai preču zīmēm, kas pieder Eiropas iestādēm un/vai ko tās licencē, un tām ir jāatbilst Informācijas sniedzēju rokasgrāmatā (http://ec.europa.eu/ipg English ) iekļautajām norādēm. Ja nav iespējams izmantot logotipus vai preču zīmes, ir pieļaujamas arī teksta saites (piemēram, “Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Mazo uzņēmumu portālā”), ievērojot turpmākos nosacījumus;
  • saites var veidot tikai uz lapām, kurās ir īss hiperteksts, kas atgādina par atbildības ierobežojumu un autortiesībām;
  • ja piekļuvi Eiropas Mazo uzņēmumu portāla lapām nodrošina, izmantojot saiti, lietotājiem ir jābūt pilnīgi skaidram, ka viņi skata informāciju, kas nav ne ekskluzīva, nedz tāda, uz ko attiecas piekļuves tiesību maksājums;
  • vienlīdz svarīgs un ar iepriekšējo punktu saistīts nosacījums — nedrīkst pieļaut, ka konteksts, kurā ievietotas saites, lietotāju varētu uzvedināt uz domām, ka ES iestādes apstiprina vai atbalsta attiecīgās tīmekļa vietnes mērķus vai saturu, kurā saite iekļauta, vai organizāciju, kura pārvalda šo vietni;
  • ja saites ir iekļautas tīmekļa vietnē, kuras veidošanā izmantoti kadri, lapas nedrīkst rādīt kopā ar attiecīgās vietnes kadriem tā, ka tas varētu maldināt lietotājus par lapu faktisko izcelsmi;
  • tiklīdz saite ir izveidota, ir jāinformē Eiropas Mazo uzņēmumu portāla tīmekļa pārzinis (grow-webmaster@ec.europa.eu), nosūtot tās lapas URL, kurā saite redzama, lai viņš varētu pārbaudīt, vai šajā tīmekļa vietnē ir ievērotas minētās norādes.

  Lapas sākums
  Kas ir MVU?

  Jaunumi

   Visi jaunumiRSS

   Galvenās programmas uzņēmējiem

   • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
   • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

   Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
   un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

   Pēdējā atjaunināšana: 19/08/2013 | Lapas sākums