Naršymo kelias

Duk. smulkiojo verslo portalas

Atsisiųsti PDF dokumentą pdf - 123 KB [123 KB] .
 1. Mvį apibrėžtis
 2. Parama ir finansavimas
 3. Tarptautinė veikla
 4. Statistika
 5. Nuorodos į smulkiojo verslo portalą ir iš jo

Mvį apibrėžtis

 • Ar mano įmonė priskiriama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)?

  Įmonės laikomos mikroįmonėmis, mažosioms ir vidutinėmis įmonėmis, jeigu atitinka 2005 m.sausio 1 d. įsigaliojusioje Rekomendacijoje 2003/361/EB nustatytus MVĮ apibrėžties kriterijus.

  Ribines vertes ir kitus kriterijus, visus teisinius dokumentus ir paprastą naudoti vadovą rasite čia: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Parama ir finansavimas

 • Kaip galėčiau gauti lėšų savo įmonei ar verslo projektui finansuoti?

  Smulkiojo verslo portale yra atskira skiltis, kurioje pateikiama informacija apie MVĮ skirto ES finansavimo galimybes: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_lt.htm

  Be to, norėdami sužinoti, ar kuri nors programa susijusi su konkrečiu Jūsų atveju, primygtinai siūlome susisiekti su savo Europos verslo ir inovacijų tinklo (angl. Enterprise Europe network) vietos partneriu, kuris gali Jus asmeniškai pakonsultuoti ir padėti kreipiantis dėl ES finansavimo.

  Čia rasite arčiausiai Jūsų esančių Europos verslo ir inovacijų tinklo narių kontaktinius duomenis: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Kaip galėčiau gauti dotaciją ar paskolą savo įmonei ar verslo projektui?

  Europos Komisija neteikia tiesioginių dotacijų ar paskolų atskiroms įmonėms ar naujai steigiamoms įmonėms, bet "Access2finance" svetainėje (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_lt.htm) galite gauti pagalbos ieškodami vietos finansinių tarpininkų, kurie administruoja ES paskolas ir garantijas.

  Taip pat patariame būtinai susisiekti su savo vietos partneriu iš Europos verslo ir inovacijų tinklo, kuris gali geriausiai nustatyti, ar atitinkate reikalavimus ES dotacijai gauti. Čia rasite arčiausiai Jūsų esančių Europos verslo ir inovacijų tinklo narių kontaktinius duomenis: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Tarptautinė veikla

 • Norėčiau plėtoti verslą kitoje valstybėje narėje ir (arba) už ES ribų. Kaip galėčiau susisiekti su galimais ekonomikos partneriais iš užsienio?

  Portale galite rasti informacijos apie Europos programas, padedančias įmonėms plėsti veiklą į užsienį: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_lt.htm

  Be to, būtinai rekomenduojame susisiekti su savo Europos verslo ir inovacijų tinklo partneriu, kuris galėtų padėti užmegzti ryšius su verslo partneriais Europos Sąjungoje ir už jos ribų, asmeniškai pakonsultuoti ir padėti teikiant ES finansavimo paraišką.

  Čia rasite arčiausiai Jūsų esančių Europos verslo ir inovacijų tinklo narių kontaktinius duomenis: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistika

 • Kur galėčiau rasti statistinių duomenų apie Europos MVĮ?

  Čia rasite duomenų apie Europos ir atskirų valstybių narių MVĮ: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  Čia pateikiami ilgesnio laikotarpio duomenys: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Nuorodos į smulkiojo verslo portalą ir iš jo

 • Ar būtų galima Smulkiojo verslo portale reklamuoti savo įmonę, agentūrą ar iniciatyvą?

  Nuorodų pateikimo Smulkiojo verslo portale kriterijai: jos turi būti susijusios su MVĮ, jos turi būti europinės pakraipos (t. y. turi būti susijusios daugiau nei su viena valstybe nare) ir - jeigu tai išorės svetainė - būti glaudžiai susijusios su Europos Komisija, pvz., jos finansuojamos iš ES ir pan. Mes neskelbiame nuorodų komercinėse ar mokamose svetainėse.

  Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas irgi yra sukūręs verslo portalą "Jūsų Europa", skirtą informacijai apie atskirų šalių MVĮ, kurias domina verslo galimybės kitose valstybėse narėse: http://europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm.

 • Ar galima Smulkiojo verslo portalo informaciją naudoti kitose svetainėse ar leidiniuose?

  Smulkiojo verslo portalo informaciją galima pateikti kitose svetainėse, jeigu nurodomas tikslus šaltinis.

  Taikomos taisyklės

  Nuorodas į Europos smulkiojo verslo portalą galima pateikti bet kurioje svetainėje, jeigu laikomasi toliau pateiktų sąlygų.

  • Nuorodos turi būti su oficialiais logotipais ir (arba) prekės ženklais, kurie priklauso Europos institucijoms arba dėl kurių šios institucijos yra išdavusios licencijas, ir jos turi atitikti Informacijos teikėjų vadovo nurodymus (http://ec.europa.eu/ipg English ). Jeigu negalima naudoti logotipų ar prekės ženklų, leidžiama pateikti tekstines nuorodas (pvz.: „Daugiau informacijos rasite Europos smulkiojo verslo portale“), laikantis toliau pateiktų sąlygų.
  • Nuorodos turi būti teikiamos tik į puslapius, kuriuose skelbiamas trumpas hipertekstinis pranešimas, nukreipiantis į pranešimus apie teisinės atsakomybės apribojimą ir autorių teises.
  • Vartotojams, kurie į Europos smulkiojo verslo portalo puslapius patenka naudodamiesi nuoroda, turi būti visiškai aišku, kad jų skaitoma informacija skelbiama viešai ir nemokamai.
  • Taip pat svarbu neteikti nuorodų tokiame kontekste, kad vartotojams galėtų susidaryti įspūdis, jog ES institucijos remia ir palaiko kitos svetainės turinį ir tikslus, arba ją administruojančią organizaciją;
  • Jeigu nuorodos teikiamos rėmelius palaikančioje svetainėje, svetainės puslapiai neturėtų būti atidaromi kaip rėmelis, nes vartotojai gali klaidingai suprasti, kurios svetainės puslapiai atidaromi.
  • Apie pateiktą nuorodą reikia tuojau pat pranešti Europos smulkiojo verslo portalo administratoriui (grow-webmaster@ec.europa.eu) ir nusiųsti jam tinklalapio, kuriame pateikta nuoroda, URL adresą, kad jis galėtų patikrinti, ar kita svetainė atitinka pirmiau nurodytas gaires.

  Į puslapio pradžią
  Tačiau kas yra MVĮ?

  Naujienos

   Visos naujienosRSS

   Pagrindinės programos verslininkams

   • Plėskite verslą užsienyje su „Enterprise Europe Network“
   • Ugdykite būsimus verslininkus su „Erasmus for Young Entrepreneurs“

   Šią tinklavietę tvarko Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas,
   ji finansuojama pagal Bendrąją konkurencingumo ir inovacijų programą (CIP).

   Paskutinį kartą atnaujinta: 19/08/2013 | Į puslapio pradžią