Navigointipolku

Usein kysyttyä - Pk-yritysportaali

Lataa PDF-asiakirja pdf - 28 KB [28 KB] .
 1. Pk-yrityksen määritelmä
 2. Rahoitus
 3. Kansainvälinen toiminta
 4. Tilastot
 5. Eurooppalaisen pk-yritysportaalin linkit

Pk-yrityksen määritelmä

 • Onko yritykseni pk-yritys?

  Yritykset ovat mikroyrityksiä tai pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), jos ne täyttävät 1. tammikuuta 2005 voimaan tulleessa komission suosituksessa 2003/361/EY vahvistetut pk-yrityksen määritelmän perusteet.

  Kynnysarvot ja muut perusteet sekä kaikki lainsäädäntöasiakirjat ja selkeä opas ovat saatavissa osoitteessa http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English .

Rahoitus

 • Miten voin saada rahoitusta yritystäni tai yrityshankettani varten?

  Pk-yritysportaaliin sisältyy kattava osio EU:n pk-yrityksille tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_fi.htm.

  Se, voiko jotakin tiettyä ohjelmaa hyödyntää omassa tapauksessanne, selviää parhaiten ottamalla yhteyttä paikalliseen Yritys-Eurooppa-verkoston (Enterprise Europe Network) eli EEN-verkoston yhteyspisteeseen, josta saa henkilökohtaista neuvontaa ja tukea EUrahoituksen hakemiseen.

  Lähimmän EEN-yhteyspisteen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

 • Miten voin saada avustusta tai lainaa yritystäni tai yrityshankettani varten?

  Euroopan komissio ei myönnä avustuksia tai lainoja suoraan yksittäisille yrityksille tai uusyrityksille, mutta Access2finance-verkkosivuston (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fi.htm) avulla löytyvät EU:n lainoja ja takuita hallinnoivat paikalliset rahoituksen välittäjät.

  Lisäksi suosittelemme ottamaan yhteyttä paikalliseen EEN-yhteyspisteeseen, jossa voidaan parhaiten selvittää, oletteko oikeutettu hakemaan EU:n avustusta. Lähimmän EENyhteyspisteen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Kansainvälinen toiminta

 • Haluan kehittää liiketoimintaani toisessa jäsenvaltiossa ja/tai EU:n ulkopuolella. Miten löydän mahdollisia liikekumppaneita ulkomailta?

  Portaalin kautta pääsee tutkimaan tietoja yritysten kansainvälistymistä helpottavista eurooppalaisista ohjelmista: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_fi.htm.

  Lisäksi suosittelemme ottamaan yhteyttä paikalliseen EEN-yhteyspisteeseen, jossa autetaan yrityskumppaneiden etsimisessä EU:sta ja sen ulkopuolelta ja josta saa myös henkilökohtaista neuvontaa ja tukea EU-rahoituksen hakemiseen.

  Lähimmän EEN-yhteyspisteen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Tilastot

 • Mistä löydän eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevia tilastotietoja?

  Eurooppalaisia ja eri jäsenvaltioiden pk-yrityksiä koskevia tietoja löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English .
  ja pidemmän aikavälin tietoja osoitteesta
  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English .

Eurooppalaisen pk-yritysportaalin linkit

 • Onko pk-yritysportaaliin mahdollista saada yritystäni/järjestöäni/hankettani mainostava linkki?

  Ehtona linkkien laittamiselle pk-yritysportaaliin on, että niillä on merkitystä pk-yrityksille Euroopan laajuisesti eli ne eivät koske vain yhtä jäsenvaltiota ja - jos on kyse ulkopuolisista sivustoista - niillä on selkeä yhteys Euroopan komissioon eli ne saavat esimerkiksi EU:n rahoitusta. Emme luo linkkejä kaupallisiin tai maksullisiin sivustoihin.

  Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto hallinnoi myös portaalia, jolta löytyy nimenomaan liiketoiminnasta toisissa jäsenvaltioissa kiinnostuneille pk-yrityksille suunnattuja maakohtaisia tietoja. Kyseessä on Sinun Eurooppasi - yrittäjänä EU:ssa -portaali, jonka osoite on http://europa.eu/youreurope/business/index_fi.htm.

 • Voiko pk-yritysportaalin tietoja käyttää toisilla verkkosivustoilla tai julkaisuissa?

  Eurooppalaisen pk-yritysportaalin tietoja voi käyttää muiden verkkosivustojen materiaalina, kunhan asianomainen lähde mainitaan.

  Seuraavia sääntöjä on noudatettava:

  Eurooppalaiseen pk-yritysportaaliin voidaan luoda linkkejä muilta verkkosivustoilta seuraavilla edellytyksillä:

  • Linkissä on käytettävä Euroopan unionin toimielinten omia ja/tai niiden hyväksymiä virallisia logoja ja/tai tuotemerkkejä, ja sen on oltava tiedontuottajan oppaasta (http://ec.europa.eu/ipg English ) löytyvien ohjeiden mukainen. Jos logoja tai tuotemerkkejä ei ole mahdollista käyttää, niiden sijasta voidaan käyttää tekstilinkkejä (esimerkiksi ”Lisätietoja on saatavissa eurooppalaisesta pk-yritysportaalista”) seuraavin ehdoin:
  • Linkkejä saa luoda vain niille sivuille, joilla on vastuuvapautta ja tekijänoikeutta koskeva lyhyt hyperteksti.
  • Kun Eurooppalaiseen pk-yritysportaaliin tullaan linkin kautta, käyttäjälle on oltava selvää, että sivuille on vapaa ja maksuton pääsy.
  • Edellä olevan kohdan kanssa yhtä tärkeää on, ettei käyttäjälle anneta sellaista vaikutelmaa, että toisen sivuston sisältö ja tavoitteet tai sen ylläpitäjät ovat EU:n toimielinten virallisesti hyväksymiä tai tukemia.
  • Jos linkki luodaan kehyksiä käyttävältä sivustolta, pk-yritysportaalista peräisin olevia sivuja ei saa esittää sivuston kehyksissä siten, että käyttäjät voisivat erehtyä sivujen alkuperästä.
  • Luodusta linkistä on heti ilmoitettava eurooppalaisen pk-yritysportaalin webmasterille (grow-webmaster@ec.europa.eu) lähettämällä hänelle sen sivun URL-osoite, jolla linkki on, jotta hän voi varmistaa, että toisella sivustolla on noudatettu edellä mainittuja ohjeita.

  Sivun alkuun
  Mutta mikä on pk-yritys?

  Uusimmat uutiset

   Kaikki uutisetRSS

   Yrittäjille suunnatut ohjelmat

   • Kansainvälistyminen Enterprise Europe Network
   • Opasta uutta yrittäjää Erasmus for Young Entrepreneurs

   Tätä sivustoa hallinnoi sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
   ja sitä rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta.

   Viimeisin päivitys: 19/08/2013 | Sivun alkuun