Navigatsioonitee

KKK - Väikeettevõtete portaal

PDF-dokumendi allalaadimine pdf - 27 KB [27 KB] .
 1. Vke määratlus
 2. Toetused ja rahastamine
 3. Rahvusvaheline tegevus
 4. Statistika
 5. Linkimine euroopa väikeettevõtete portaalile j a sealt välja

Vke määratlus

 • Kas minu ettevõte on VKE?

  Ettevõte kuulub mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) hulka, kui see vastab kriteeriumitele, mis on sätestatud 1. jaanuaril 2005 jõustunud soovituses 2003/361/EÜ VKE määratluse kohta.

  Lävendid ja muud kriteeriumid, nagu ka kõik seadusandlikud dokumendid ja lihtne juhend on kättesaadavad aadressil

  http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English .

Toetused ja rahastamine

 • Kuidas saada oma firmale või äriprojektile rahastamist?

  Väikeettevõtete portaalis on terve rubriik pühendatud teabele väikeettevõtetele pakutavate ELi rahastamisvõimaluste kohta: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_et.htm.

  Et teada, kas konkreetset programmi saaks kasutada Teie projekti puhul, soovitame kindlasti ühendust võtta ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network kohaliku partneriga, kes oskab anda just Teile vajalikku nõu ja abi ELi rahastamise taotlemisel.

  Ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network Teile lähima liikme kontaktandmed leiate aadressilt http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Kuidas saada oma firmale või äriprojektile toetusi või laene?

  Euroopa Komisjon ei anna otsetoetusi ega -laene üksikutele või alustavatele ettevõtjatele, kuid veebileht Access2finance (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_et.htm) võib aidata leida kohalikke finantsvahendajaid, kes haldavad ELi laene ja garantiisid.

  Lisaks soovitame Teil kindlasti ühendust võtta ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network kohaliku partneriga, kes saab kõige paremini kindlaks teha, kas vastate ELi toetuse tingimustele. Ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network Teile lähima liikme kontaktandmed leiate aadressilt http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Rahvusvaheline tegevus

 • Soovin laiendada oma äri teise liikmesriiki ja/või väljaspoole ELi. Kuidas saaksin ühendust potentsiaalsete välismajanduspartneritega?

  Euroopa programmide kohta, mis aitavad ettevõtjatel rahvusvahelist tegevust alustada, leiate portaalis infot aadressil http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_et.htm.

  Lisaks soovitame Teil kindlasti ühendust võtta ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network kohaliku partneriga, kes saab Teid kokku viia äripartneritega ELis ja väljaspool ning oskab anda just Teile vajalikku nõu ja abi ELi rahastamise taotlemisel.

  Ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network Teile lähima liikme kontaktandmed leiate aadressilt http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Statistika

 • Kust leiab statistikat Euroopa VKE-de kohta?

  Arvandmeid VKE-de kohta Euroopas ja liikmesriikides leiab ka aadressilt http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English
  ning pikema perioodi kohta ka aadressilt http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English .

Linkimine euroopa väikeettevõtete portaalile j a sealt välja

 • Kas väikeettevõtete portaali oleks võimalik üles panna link minu firma/asutuse/algatuse veebilehele?

  Väikeettevõtete portaali linkide lisamisel jälgitakse, kas need puudutavad VKE-sid, kas neil on üleeuroopaline mõõde (st need ei puuduta vaid üht liikmesriiki), ja kui tegu on väliste veebilehtedega, kas need on lähedalt seotud Euroopa Komisjoniga, näiteks kas need on ELi rahastatud. Me ei lisa oma portaali linke kaubanduslikele ega tasulistele veebilehtedele.

  Samuti haldab Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat portaali, kust teises liikmesriigis äriga tegeleda soovivad VKE-d leiavad teavet konkreetsete riikide kohta: "Teie Euroopa" ettevõtlusportaal http://europa.eu/youreurope/business/index_et.htm.

 • Kas väikeettevõtete portaalis esitatud teavet võib kasutada muudel veebilehtedel või väljaannetes?  

  Euroopa väikeettevõtete portaalis esitatud andmeid võib muudel veebilehtedel kasutada tingimusel, et viidatakse õigele allikale. 

  Seejuures kehtivad järgmised reeglid.

  Euroopa väikeettevõtete portaalile võib viidata kõigilt veebilehtedelt tingimusel, et peetakse kinni järgmistest nõuetest.

  • Linkide juures tuleks kasutada ametlikke Euroopa institutsioonidele kuuluvaid või nende poolt litsentsitud logosid ja/või kaubamärke ning lingid peaksid järgima andmeesitajate juhiste lehel (http://ec.europa.eu/ipg English ) toodud juhtnööre.  Kui logosid ega kaubamärke pole võimalik kasutada, on lubatud ka tekstilingid (näiteks: „Lisainfot saab Euroopa väikeettevõtete portaalist”), kui on täidetud järgmised tingimused.
  • Linke võib luua vaid lehekülgedele, millel kuvatakse lühike hüpertekstiviide vastutuse välistamise ja autoriõiguse märgete kohta. 
  • Euroopa väikeettevõtete portaali veebilehtedele lingi kaudu sisenemisel peab kasutajatele olema selge, et seal kuvatav teave on tasuta ja kõigile kättesaadav. 
  • Sama tähtis ja eelmise punktiga seotud on nõue, et linke ei tohi asetada konteksti, mis võiks kasutajatele jätta mulje, et ELi institutsioonid kiidavad heaks või toetavad linki sisaldava veebilehe eesmärke või sisu või kõnealust veebilehte haldavat organisatsiooni. 
  • Kui lingid luuakse raame kasutavatelt veebilehelt, ei tohi lehekülgi kuvada selle lehe raamidena nii, kasutajatel võiks jääda vale mulje lehekülgede päritolust. 
  • Kohe pärast lingi loomist tuleb sellest teatada  Euroopa väikeettevõtete portaali veebimeistrile (grow-webmaster@ec.europa.eu), saates lehekülje URLi, kus kõnealune link asub, et ta saaks kontrollida eespool esitatud reeglite täitmist.

  Üles
  Aga mis see VKE õieti on?

  Uudised

   Kõik uudisedRSS

   Põhiprogrammid ettevõtjatele

   • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
   • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

   Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
   ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

   Viimati muudetud: 19/08/2013 | Üles