Διαδρομή πλοήγησης

Συχνεσ ερωτησεισ - Πυλη μικρων επιχειρησεων

μεταφόρτωση εγγράφου PDF pdf - 130 KB [130 KB] .

 1. Ορισμοσ τησ μμε
 2. Πιστωσεισ και χρηματοδοτηση
 3. Διεθνεισ δραστηριοτητεσ
 4. Στατιστικεσ
 5. Συνδεσμοι προσ/απο την ευρωπαϊκη πυλη μικρων επιχειρησεων

Ορισμοσ τησ μμε

 • Είναι η επιχείρησή μου ΜΜΕ;

  Οι επιχειρήσεις θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη σύσταση 2003/361/EΚ σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

  Τα όρια και τα λοιπά κριτήρια, μαζί με όλα τα νομοθετικά έγγραφα και έναν απλό οδηγό, βρίσκονται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Πιστωσεισ και χρηματοδοτηση

 • Πως μπορώ να εξασφαλίσω πιστώσεις για την εταιρεία μου ή για το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

  Ένα εκτενές τμήμα της πύλης για τις μικρές επιχειρήσεις είναι αφιερωμένο σε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές ευκαιρίες ενωσιακής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_el.htm

  Επιπροσθέτως, για να μάθετε εάν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχετικό με τη δική σας περίπτωση, σας συνιστούμε θερμά να έρθετε σε επαφή με τον τοπικό σας εταίρο του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου (Enterprise Europe Network), ο οποίος μπορεί να σας παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και υποστήριξη για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από την ΕΕ.

  Μπορείτε να βρείτε τα λεπτομερή στοιχεία του πλησιέστερου μέλους του δικτύου Enterprise Europe Network στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Πως μπορώ να εξασφαλίσω επιδοτήσεις ή δάνεια για την εταιρεία μου ή για το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

  Η Ευρωπαϊκή επιτροπή δεν χορηγεί άμεσα επιδοτήσεις ή δάνεια σε μεμονωμένες εταιρείες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά ο διαδικτυακός τόπος «Access2finance» (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm) μπορεί να σας βοηθήσει να αναζητήσετε έναν τοπικό χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που διαχειρίζεται δάνεια/εγγυήσεις της ΕΕ.

  Ακόμη, σας συνιστούμε θερμά να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας εταίρο του δικτύου Enterprise Europe Network, που είναι ο πλέον αρμόδιος να κρίνει εάν είστε επιλέξιμος για υποβολή αίτησης επιδότησης από την ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τα λεπτομερή στοιχεία του πλησιέστερου μέλους του δικτύου Enterprise Europe Network στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Διεθνεισ δραστηριοτητεσ

 • Θέλω να αναπτύξω την επιχείρησή μου σε ένα άλλο κράτος μέλος και/ή εκτός ΕΕ. Πως θα έρθω σε επαφή με δυνητικούς αλλοδαπούς οικονομικούς εταίρους;

  Η πύλη σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν «διεθνή ανοίγματα»: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_en.htm

  Επίσης, σας συνιστούμε θερμά να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας εταίρο του δικτύου Enterprise Europe Network, ο οποίος μπορεί να σας φέρει σε επαφή με εμπορικούς εταίρους στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, καθώς επίσης και να σας παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και υποστήριξη για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από την ΕΕ.

  Μπορείτε να βρείτε τα λεπτομερή στοιχεία του πλησιέστερου μέλους του δικτύου Enterprise Europe Network στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Στατιστικεσ

 • Που θα βρω στατιστικά στοιχεία για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη;

  Αριθμητικά στοιχεία για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη και στα διάφορα κράτη μέλη θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  και, για μια πιο μακροπρόθεσμη περίοδο, στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Συνδεσμοι προσ/απο την ευρωπαϊκη πυλη μικρων επιχειρησεων

 • Μπορώ να αναρτήσω το σύνδεσμο της εταιρείας/του γραφείου/της πρωτοβουλίας μου στην πύλη μικρών επιχειρήσεων;

  Τα κριτήριά μας για τη συμπερίληψη συνδέσμων στην πύλη μικρών επιχειρήσεων είναι ότι οι σύνδεσμοι πρέπει να αφορούν ΜΜΕ, να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση (δηλαδή, να μην <αφορούν μόνο ένα κράτος μέλος), και – εάν πρόκειται για εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους – να συνδέονται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ. να χρηματοδοτούνται από την ΕΕ κ.λπ. Δεν συμπεριλαμβάνουμε συνδέσμους προς εμπορικούς ή επί πληρωμή διαδικτυακούς τόπους.

  Η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζεται επίσης μία πύλη που ειδικεύεται σε πληροφορίες για κάθε συγκεκριμένη χώρα για τις ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη: πύλη «Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις» (Υour Europe – Business)

  http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm.

 • Είναι δυνατόν οι πληροφορίες της πύλης μικρών επιχειρήσεων να χρησιμοποιηθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ή σε εκδόσεις;

  Δεδομένα από την ευρωπαϊκή πύλη μικρών επιχειρήσεων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τροφοδότηση άλλων διαδικτυακών τόπων, υπό τον όρο να αναφέρεται η σωστή πηγή.

  Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  Σύνδεσμοι προς την ευρωπαϊκή πύλη μικρών επιχειρήσεων μπορούν να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν τους επίσημους λογότυπους και/ή εμπορικά σήματα, των οποίων την κυριότητα ή άδεια χρήσης έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα, και να είναι σύμφωνοι με τις οδηγίες που παρέχονται στον οδηγό για τους παρόχους πληροφοριών (http://ec.europa.eu/ipg English ). Εάν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν λογότυποι ή εμπορικά σήματα, επιτρέπονται και σύνδεσμοι υπό μορφή κειμένου (για παράδειγμα: «Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ευρωπαϊκή πύλη μικρών επιχειρήσεων»), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • οι σύνδεσμοι θα πρέπει να παραπέμπουν μόνο σε σελίδες που περιέχουν σύντομη σημείωση υπό μορφή υπερκειμένου η οποία αναφέρεται στις ανακοινώσεις σχετικά με την αποποίηση ευθύνης και τη διανοητική ιδιοκτησία·
  • σε περίπτωση πρόσβασης στις σελίδες της ευρωπαϊκής πύλης μικρών επιχειρήσεων μέσω συνδέσμου, θα πρέπει να γίνεται σαφές στους χρήστες ότι οι πληροφορίες που διαβάζουν δεν είναι αποκλειστικές και παρέχονται δωρεάν·
  • εξίσου σημαντικό και σχετικό με το προηγούμενο σημείο είναι το ότι οι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να περιβάλλονται από συμφραζόμενα τα οποία μπορεί να δώσουν στους χρήστες την εντύπωση πως τα ευρωπαϊκά όργανα υιοθετούν ή υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους στόχους ή το περιεχόμενο του άλλου δικτυακού τόπου ή της οργάνωσης που τον διαχειρίζεται·
  • σε περίπτωση που οι σύνδεσμοι δημιουργούνται σε δικτυακό τόπο με δομή που βασίζεται σε πλαίσια, οι σελίδες δεν πρέπει να εμφανίζονται σε πλαίσια εντός του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης των χρηστών ως προς την πραγματική προέλευση των σελίδων·
  • από τη στιγμή που δημιουργείται ένας σύνδεσμος, θα πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου της ευρωπαϊκής πύλης μικρών επιχειρήσεων (grow-webmaster@ec.europa.eu) με διαβίβαση του URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται ο σύνδεσμος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ελεγχθεί κατά πόσον ο άλλος διαδικτυακός τόπος έχει συμμορφωθεί με τις παραπάνω οδηγίες.

  Αρχή σελίδας
  Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

  Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

  Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
  και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

  Τελευταία ενημέρωση: 06/01/2014 | Αρχή σελίδας