Sti

FAQ - Portal for små virksomheder

Download PDF document pdf - 32 KB [32 KB] .
 1. Definition af smv'er
 2. Støtte og finansiering
 3. Internationale aktiviteter
 4. Statistikker
 5. Links til/fra den europæiske portal for små virksomheder

Definition af smv'er

 • Er min virksomhed en SMV?

  Virksomheder anses for at være mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvis de opfylder de kriterier, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af SMV'er, der trådte i kraft den 1. januar 2005.

  Tærsklerne og øvrige kriterier kan findes her sammen med alle lovgivningsdokumenter og en simpel vejledning: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Støtte og finansiering

 • Hvordan kan jeg opnå finansiering til min virksomhed eller erhvervsprojekt?

  Portalen for små virksomheder byder på en omfattende sektion, der indeholder information om muligheder for EU-støtte til SMV'er: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_da.htm

  For at finde ud af, om et særligt program er relevant i dit konkrete tilfælde, anbefaler vi kraftigt, at du kontakter dit lokale Enterprise Europe Network-center, som kan give dig personlig rådgivning og støtte til din ansøgning om EU-støtte.

  Du kan finde kontaktoplysningerne for det nærmeste medlem af Enterprise Europe Network her: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Hvordan kan jeg opnå tilskud eller lån til min virksomhed eller erhvervsprojekt?

  Europa-Kommissionen yder ikke direkte tilskud eller lån til individuelle virksomheder eller nystartede virksomheder, men du kan gøre brug af webstedet "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_da.htm) med henblik på at finde en lokal finansiel formidler, der administrerer EU-lån og garantier.

  Derudover anbefaler vi kraftigt, at du kontakter dit lokale Enterprise Europe Network-center, som bedst kan vurdere, om du er berettiget til at søge et EU-tilskud. Du kan finde kontaktoplysningerne for det nærmeste medlem af Enterprise Europe Network her: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Internationale aktiviteter

 • Jeg vil drive virksomhed i en anden medlemsstat og/eller uden for EU. Hvordan kan jeg komme i kontakt med potentielle udenlandske økonomiske partnere?

  På følgende websted har du adgang til information om EU-programmer, der skal hjælpe virksomheder med at "blive internationale": http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_da.htm

  Desuden anbefaler vi kraftigt, at du kontakter dit lokale Enterprise Europe Network-center, som kan sætte dig i forbindelse med forretningspartnere i og uden for EU samt give dig personlig rådgivning og støtte til din ansøgning om EU-støtte.

  Du kan finde kontaktoplysningerne for det nærmeste medlem af Enterprise Europe Network her: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistikker

 • Hvor kan jeg finde statistikker om SMV'er i Europa?

  Her kan du finde oplysninger om SMV'er i Europa og i de forskellige medlemsstater: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English

  Besøg denne side for at se oplysninger for en længere periode: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English

Links til/fra den europæiske portal for små virksomheder

 • Er det muligt at reklamere for min virksomheds/agenturs/foretagendes link på portalen for små virksomheder?

  Vores kriterium for at inkludere links på portalen for små virksomheder er, at de skal være relevante for SMV'er, have en europæisk dimension (dvs. ikke kun vedrøre en enkelt medlemsstat) og, hvis der er tale om eksterne websteder, skal de have en tæt forbindelse til Europa-Kommissionen som f.eks. at være finansieret af EU osv. Vi benytter ikke links til kommercielle websteder eller til websteder, hvor der kræves betaling.

  Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik administrerer også en portal, der er specialiseret i landespecifikke oplysninger for SMV'er, der er interesseret i at drive virksomhed i en anden medlemsstat: Dit Europa - Erhvervsportal http://europa.eu/youreurope/business/index_da.htm.

 • Er det muligt at anvende oplysninger fra portalen for små virksomheder på andre websteder eller i andre publikationer?

  Oplysninger fra Den Europæiske Portal for små virksomheder kan anvendes på andre websteder, så længe den rette kilde angives.

  Følgende regler gælder:

  Links til Den Europæiske Portal for små virksomheder kan etableres på ethvert websted, forudsat at følgende betingelser overholdes:

  • Links skal illustreres med officielle logoer og/eller varemærker, som tilhører EUinstitutionerne, og/eller som de har udstedt licens til, og instruktionerne i vejledningen for informationsleverandører (http://ec.europa.eu/ipg English ) skal følges. Hvis det ikke er muligt at anvende logoer eller varemærker, kan tekstlinks også anvendes (f.eks.: "Yderligere information kan findes på Den Europæiske Portal for små virksomheder"), forudsat at nedenstående betingelser opfyldes.
  • Der må kun linkes til sider, der viser den korte hyperteksterklæring med henvisning til erklæringerne om ansvarsfraskrivelse og ophavsret.
  • Når man kommer til webstedet for Den Europæiske Portal for små virksomheder via et link, skal det være helt tydeligt for brugerne, at de ser information, der ikke er eksklusiv eller kræver adgangsbetaling.
  • Lige så vigtigt og relateret til ovenstående punkt er, at links ikke må anbringes i en sammenhæng, der kunne få brugerne til at tro, at EU-institutionerne anbefaler eller støtter det andet websteds formål eller indhold eller den organisation, der er ansvarlig for det.
  • Hvis der linkes fra et rammebaseret websted, må siderne ikke blive vist som rammer inden for dette websted på en sådan måde, at brugerne kan misforstå, hvor siderne egentlig stammer fra.
  • Så snart et link er etableret, skal webmasteren for Den Europæiske Portal for små virksomheder (grow-webmaster@ec.europa.eu) orienteres om URL-adressen på den side, hvor linket optræder for på denne måde at sætte ham/hende i stand til at kontrollere, om de ovenstående retningslinjer er blevet fulgt af det pågældende websted.

  Til toppen
  Men hvad er en SMV?

  Nyheder

   Alle nyhederRSS

   Væsentlige programmer for iværksættere

   • Bliv international med Enterprise Europe Network
   • Bliv mentor for en fremtidig iværksætter med Erasmus for Young Entrepreneurs

   Dette websted forvaltes af GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
   og finansieres over Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP).

   Seneste opdatering: 19/08/2013 | Til toppen