Cesta

Často kladené otázky - evropský portál pro malé podniky

Stáhnout dokument PDF pdf - 123 KB [123 KB] .
 1. Definice malých a středních podniků
 2. Financování
 3. Mezinárodní činnosti
 4. Statistika
 5. Odkazy na evropský portál pro malé podniky / odkazyzveřejněné na evropském portálu pro malé podniky

Definice malých a středních podniků

 • Patří můj podnik do kategorie malých a středních podniků?

  Podniky lze klasifikovat jako mikropodniky, malé a střední podniky, pokud splňují kritéria stanovená v doporučení 2003/361/ES ohledně definice malých a středních podniků, které platí od 1. ledna 2005.

  Limity a další kritéria spolu se všemi souvisejícími legislativními dokumenty a jednoduchou příručkou najdete na následující stránce: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm English

Financování

 • Jak mohu získat finanční prostředky pro svůj podnik nebo podnikatelský záměr?

  Evropský portál pro malé podniky zahrnuje obsáhlou kapitolu věnovanou informacím o možnostech, jak mohou být malé a střední podniky financovány ze strany EU: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_cs.htm

  Chcete-li zjistit, zda je konkrétní program vhodný pro Váš podnik, doporučujeme Vám obrátit se na partnera sítě Enterprise Europe Network ve Vaší zemi, který Vám může poskytnout konkrétní rady a pomoc v souvislosti se žádostí o financování ze strany EU.

  Kontaktní údaje člena sítě Enterprise Europe Network v blízkosti Vašeho bydliště naleznete na stránce: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Jak mohu získat granty nebo půjčky pro svůj podnik nebo podnikatelský záměr?

  Evropská komise neposkytuje přímé granty nebo půjčky jednotlivým společnostem nebo začínajícím podnikům, avšak internetové stránky "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_cs.htm) Vám mohou pomoci najít finančního zprostředkovatele ve Vaší zemi, který se zabývá půjčkami a zárukami od EU.

  Doporučujeme Vám též, abyste se obrátili na partnera sítě Enterprise Europe Network ve Vaší zemi, který může nejlépe posoudit, zda splňujete podmínky pro žádost o grant EU. Kontaktní údaje člena sítě Enterprise Europe Network v blízkosti Vašeho bydliště naleznete na stránce: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Mezinárodní činnosti

 • Mám zájem o podnikání v jiném členském státě, případně mimo EU. Jak mohu navázat kontakty s potenciálními hospodářskými partnery v zahraničí?

  Informace o evropských programech, které mohou podnikům pomoci proniknout na mezinárodní trh, naleznete na stránce: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_cs.htm.

  Doporučujeme Vám též, abyste se obrátili na partnera sítě Enterprise Europe Network ve Vaší zemi, který Vám může zprostředkovat kontakt s obchodními partnery v EU i v ostatních zemích a poskytne Vám konkrétní rady a pomoc v souvislosti se žádostí o financování ze strany EU.

  Kontaktní údaje člena sítě Enterprise Europe Network v blízkosti Vašeho bydliště naleznete na stránce: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Statistika

 • Kde mohu najít statistiky týkající se evropských malých a středních podniků?

  Údaje o malých a středních podnicích v Evropě a v jednotlivých členských státech jsou k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English .

  Údaje zahrnující delší časové období lze vyhledat na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English .

Odkazy na evropský portál pro malé podniky / odkazyzveřejněné na evropském portálu pro malé podniky

 • Je možné zveřejnit na Evropském portálu pro malé podniky odkaz na internetové stránky mého podniku/agentury/iniciativy?

  Naše kritéria pro umísťování odkazů na portál jsou následující: musí být relevantní pro malé a střední podniky, musí mít evropský rozměr (tzn. netýkat se jen jednoho členského státu) a -v případě externích stránek - musí mít úzkou souvislost s Evropskou komisí, např. Být financovány ze strany EU apod. Nezveřejňujeme odkazy na komerční nebo placené stránky.

  Generální ředitelství pro podniky a průmysl Evropské komise rovněž spravuje stránky "Vaše Evropa - Podniky", které jsou zaměřeny na informace o jednotlivých zemích určené malým a středním podnikům, jež mají zájem o činnost v jiném členském státě: http://europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

 • Je možné použít informace zveřejněné na Evropském portálu pro malé podniky na jiných internetových stránkách nebo v publikacích?

  Údaje z Evropského portálu pro malé podniky lze použít na jiných internetových stránkách, pokud je uveden správný zdroj.

  Platí tato pravidla:

  Odkazy na Evropský portál pro malé podniky lze vytvořit na jakýchkoli internetových stránkách, jsou-li splněny tyto podmínky:

  • odkazy musí doprovázet oficiální loga a/nebo ochranné známky ve vlastnictví a/nebo v licenci evropských institucí a jejich umístění se musí řídit pokyny v Příručce pro poskytovatele informací (Information Providers Guide): http://ec.europa.eu/ipg English . Nelze-li použít loga nebo ochranné známky, jsou povoleny též textové odkazy (např.: „Více informací najdete na Evropském portálu pro malé podniky“), které podléhají níže uvedeným podmínkám;
  • lze vytvořit pouze odkazy na stránky, které uvádějí krátké hypertextové oznámení poukazující na prohlášení o vyloučení odpovědnosti a upozornění o ochraně autorských práv;
  • pokud se uživatelé dostanou na stránky Evropského portálu pro malé podniky prostřednictvím odkazu, mělo by jim být naprosto jasné, že prezentované informace jsou volně šiřitelné a že přístup k nim je bezplatný;
  • s ohledem na předchozí bod je neméně důležité, aby odkazy nebyly uváděny v takových souvislostech, na jejichž základě by uživatelé mohli získat dojem, že evropské instituce schvalují či podporují cíle nebo obsah stránek, z nichž se odkazuje, nebo organizaci, která tyto stránky spravuje;
  • je-li odkaz vytvořen ze stránky založené na rámcích (frame-based website), nesmí způsob, jakým se stránky zobrazují v rámcích, v uživateli vyvolávat mylný dojem, pokud jde o skutečný původ stránek;
  • o vytvoření odkazu je třeba ihned informovat správce stránek Evropského portálu pro malé podniky (grow-webmaster@ec.europa.eu) prostřednictvím zaslání internetové adresy stránek, na kterých byl odkaz umístěn, s cílem umožnit mu ověření, zda byly uvedené pokyny dodrženy.

  Začátek stránky
  Co to ale MSP je?

  Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

  Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
  a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

  Poslední aktualizace: 19/08/2013 | Začátek stránky