Навигационна пътека

Свържете се с нас

Преди да изпратите въпроса си директно до нас, моля, проверете дали Вашата тема вече не е в рубриката „Често задавани въпроси”.

Въпроси от общ характер за Европейския съюз

Ако имате въпрос от общ характер за Европейския съюз, свържете се с EUROPE DIRECT.

Можете да се обадите на безплатния телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяко място в ЕС в работно време (9:00-18:00 CET от понеделник до петък) или просто да изпратите имейл на някой от официалните езици в ЕС.

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 16/06/2016 | Начало на страницата