Διαδρομή πλοήγησης

Σύνδεση με την ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατά τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με την ακόλουθη πολιτική σύνδεσης:

Για συνδέσμους εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα διαφημιστικά πλήκτρα μας:

Στατικά πλήκτρα

Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για συνδέσμους κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρουσίαση του ιστότοπού μας για να εξηγείτε το περιεχόμενο και τον σκοπό της ευρωπαϊκής πύλης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Η ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μια υπηρεσία μίας στάσης που παρέχει τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από την ΕΕ σχετικά με και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εδώ περιλαμβάνονται πρακτικές συμβουλές για πρόσβαση σε κεφάλαια / χρηματοδότηση, αναζήτηση εταίρων ή διεθνή δραστηριοποίηση καθώς και πληροφόρηση για πολιτικές , προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ που συμβάλουν στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων.

Μη διστάσετε να επιλέξετε εκείνο το κείμενο σελίδας προορισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξυπηρετεί καλύτερα το δικό σας ιστότοπο μεταξύ των συνδέσμων εικόνας ή κειμένου.

Κανόνες σύνδεσης που θα πρέπει να τηρείτε

  • Μην παρουσιάζετε την ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ιστότοπο επί πληρωμή ή αποκλειστικό ιστότοπο.
  • Μην προβάλλετε την ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός πλαισίου που φιλοξενείται σε άλλο ιστότοπο.
  • Μην δίδετε την εντύπωση ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθετούν ή υποστηρίζουν τους στόχους ή το περιεχόμενο του ιστότοπου φιλοξενίας ή του οργανισμού διαχείρισης αυτού.
Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2013 | Αρχή σελίδας