O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európska služba zamestnanosti
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Systém EURES (Európske služby zamestnanosti) je zameraný na uľahčovanie voľného pohybu pracovných síl v rámci krajín Európskeho ekonomického priestoru (krajiny EÚ + Nórsko, Švajčiarsko, Island). Má slúžiť tak nezamestnaným ako aj záujemcom, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí. Partnermi tejto siete sú verejné služby zamestnanosti jednotlivých krajín, odborové a zamestnávateľské organizácie. Partnerstvo je koordinované Európskou komisiou.

Ciele siete EURES:

* informovať, konzultovať a poskytovať rady potenciálnym pracovníkom ohľadom pracovných príležitostí, životných a pracovných podmienok v Európskom hospodárskom priestore,

* asistovať zamestnávateľom, ktorí sa snažia získať pracovníkov z iných krajín,

* poskytovať špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch.

Viac informácií o EURES nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2012  |Na začiatok